logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Cultuurinfo in tijden van Corona

 

Welk nieuws dat voortkomt uit de crisis rondom het corona-virus is van belang voor de cultuursector?

We geven hieronder een opsomming.
Aanvullingen die betrekking hebben op de sector, kun je naar ons mailen.

Tent Rotterdam

Is gesloten tot nader bericht. Na 6 april verwachten we meer duidelijkheid te hebben.

Belastingdienst

Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Cultuur+Ondernemen

Coronadossier met veel informatie die nuttig kan zijn voor kunstenaars.

Gemeente Rotterdam

Vanaf woensdag 18 maart werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud voor o.a. zzp’ers (bijstand).
Meer informatie

Kunstenbond

De Kunstenbond is elke dag in overleg met de regering over te nemen noodmaatregelen en doet verslag van belangrijk nieuws op hun website
Meer informatie

Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor corona-annuleringen. Op basis van deze informatie leggen Kunstenbond en Kunsten ‘92 namens het veld eisen neer bij Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

KvK

Uitgebreide informatie voor ondernemers en zzp’ers.
Meer informatie

Platform BK

Platform BK roept al haat leden op onderstaande enquete in te vullen en te verspreiden. Hiermee draag je bij aan het in kaart brengen van het verlies van inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers. Op basis daarvan kan Platform BK met Kunstenbond, Kunsten ’92 en andere belangenorganisaties lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten.
Deel deze oproep in uw netwerk! Platform BK willen graag voor het begin van volgende week zoveel mogelijk reacties verzamelen om maximale impact op de besluitvorming van de politiek te realiseren.
Invullen enquete is geheel anoniem en kost ongeveer tien minuten. De enquete is opgesteld in het Engels, wegens het feit dat onder andere de problemen van niet-Nederlandse kunstenaars tot noch toe onderbelicht zijn gebleven.

https://nl.surveymonkey.com/r/TC8WGYZ

Rijksoverheid

Het kabinet besloot op 17 maart om vanwege het corona-virus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.
Meer informatie

Vragen over extra tijdelijke ondersteuning vanuit de overheid

Open brief uit de sector

Een anonieme groep cultuurwerkers schreef een open (source) brief namens alle cultuurwerkers in Nederland getiteld Cultural Workers Shouldn’t Pay for the COVID-19 Pandemic in NL. De brief is een oproep aan culturele instellingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties om oog te hebben voor de nood onder freelancers in de kunsten en kan gebruik, herschreven en verspreid worden.

NRC

De Grote Thuisblijfgids

Publicatiedatum: 24/03/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office