logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Nieuwe commissieleden O&O-regeling

Onlangs zijn twee nieuwe commissieleden benoemd voor de subsidieregeling Ontwikkeling & Onderzoek (O&O), te weten Kostana Banovic en Yin Yin Wong. De drie andere commissieleden zijn Ad de Jong, Alexandre Furtado en Niekolaas Lekkerkerk. Kostana Banovic zal vanaf de eerste ronde dit jaar zitting nemen in de commissie en Yin Yin Wong vanaf de tweede ronde.

CBK Rotterdam voert sinds 2010 de gemeentelijke regeling uit. De regeling is erop gericht een impuls te geven aan (artistiek) onderzoek en verdieping van de beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars. Doel is een optimale ontwikkeling van hun beroepspraktijk en het vergroten van de zichtbaarheid ervan.

De aanvragen die binnen deze regeling binnenkomen (in drie aanvraagronden per jaar) worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een divers gezelschap uit het Nederlandse beeldend kunstveld.

portret Kostana BanovicKoštana Banović (1960, Sarajevo, voormalig Joegoslavië) werkt in verschillende disciplines zoals tekenen, performance, video en film. Haar werk onderzoekt de vorming van identiteit in relatie tot ‘de ander’, vooral in de sociale dynamiek die rituelen en religieuze praktijken met zich meebrengen. Het ritueel is een terugkerend element in haar werk: als choreografie, als neerslag van de geschiedenis, en als handeling die objecten, materialen en esthetiek activeert en grenzen vervaagt. Tijd doorbrengen in verschillende gemeenschappen is inherent aan haar artistieke praktijk. Zo deed zij langdurig (veld)onderzoek in Bahia (Brazilië), Senegal en de landen van voormalig Joegoslavië. Steeds zoekt zij naar manieren om ‘een ander’ te ontmoeten met ruimte voor verschil en ondoorgrondelijkheid.
Koštana was docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) van 2007 tot 2017. Ook gaf zij gastlessen aan verschillende bachelor- en postacademische kunstinstituten, zoals het Dutch Art Institute (DAI) in Arnhem en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Zij is oprichter en artistiek directeur van KAMEN Artist Residency, een interdisciplinair residency programma in Bosnië en Herzegovina.

portret Yin Yin WongYin Yin Wong (1988, NL) is een beeldend kunstenaar die werk maakt omtrent media saturatie in openbare ruimte; een uitgever van kunstenaarsboeken als Publication Studio Rotterdam; een organiserend lid van Tender Center, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap en een docent aan de Willem de Kooning Academie, Rotterdam. In zowel haar toegepaste als autonome praktijk, stelt haar werk vragen rondom eigendom, circulatie en disseminatie van visuele cultuur in relatie tot openbare ruimte. Ze doet dit door middel van ruimte specifieke installaties, sociale sculpturen, publieke interventie en publicatie.

 

Publicatiedatum: 10/03/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office