logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

OPEN CALL: AiR in Dresden 2020

Ook in 2020 biedt een artist-in-residence programma de kans aan een Rotterdamse beeldend kunstenaar om twee maanden in Dresden te verblijven. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Goethe-Institut Niederlande, de afdeling kunst en cultuur van de gemeente Dresden, CBK Rotterdam en het Kunsthaus Raskolnikow in Dresden. Eerdere residenten waren Esmé Valk, Mariëlle Buitendijk, Niels Post, Doris Denekamp, Sarojini Lewis, Judy van Luyk, Otto Snoek, Simon Kentgens en Ronald Bal.

Het doel van deze beurs is de kunstenaar gelegenheid te bieden om de lokale kunstwereld te leren kennen, contacten te leggen en te verdiepen, ideeën en adviezen uit te wisselen.

Van 1 mei t/m 1 juli 2020 wordt kosteloos een appartement met atelier in het C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts in Dresden (https://www.crockefeller.org) ter beschikbaar gesteld.  Er is een vergoeding voor levensonderhoud en werkmateriaal ter hoogte van

€ 1.500 per maand. Bovendien wordt de heen- en terugreis eenmalig vergoed.  De beurs kan alleen in deze periode worden benut.

Kunstenaars die bij CBK Rotterdam staan ingeschreven, kunnen hiervoor een aanvraag indienen door tot en met 12 januari 2020 een e-mail te sturen naar Dr. Claudia Curio, cultuurafdeling Goethe-Institut, claudia.curio@goethe.de 

Stuur het volgende in het Engels of Duits toe:

  •  Je motivatie voor een verblijf in Dresden (1 A4);
  • een CV met meest recente en relevante beeldende activiteiten;
  • documentatie van je werk (verwijzing naar website);
  • en natuurlijk je contactgegevens.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van CBK Rotterdam, Kulturamt der Stadt Dresden en Goethe-Institut zal beslissen aan wie de beurs wordt toegekend. Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van de ingediende aanvragen is de motivatie voor het verblijf in Dresden in relatie tot de beroepspraktijk van de aanvrager. De uitslag is uiterlijk eind februari 2020 bekend.

Lees ook: interview met Ronald Bal (resident 2019) “Mijn ultieme plan is om mezelf te laten printen” 

Publicatiedatum: 08/01/2020

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office