logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Florian-Braakman-Rotterdam-its-happening
Florian-Braakman-Rotterdam-its-happening

O&O gehonoreerd 3e ronde 2019

In de derde ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 13 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 121.916. Er waren in totaal 50 aanvragen voor een bedrag van € 424.759. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De gehonoreerde kunstenaars zijn: Florian Braakman, Seecum Cheung, André Dekker, Pilar Mata Dupont, Angelica Falkeling, Lizan Freijsen, Carmen José, Tess Martin, Salvador Miranda, Alexandra Phillips, Wouter Venema, Marleine van der Werf en Liza Wolters.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Florian Braakman
Rotterdam it’s happening, een artistiek onderzoek naar city-marketing en visuele representatie van de stad.

Seecum Cheung
Een langlopende etnografische reeks experimentele documentaires, die de geplande sloop van het vaderlijke dorp van de vader van de kunstenaar in Hubei, Shenzhen (China), vastlegt, terwijl de overheid een groot herontwikkelingsplan initieert in plaats van het dorp.

André Dekker
Een studiereis naar Japan naar de relatie tussen klassieke Japanse tuinkunst en klassiek Japans theater voor de ontwikkeling van een kunstwerk in samenwerking met Graham Eatough.

Pilar Mata Dupont
Een onderzoek naar methoden om documentaire- en getuigenissen te kunnen combineren met opgenomen theatervormige uitvoeringen; het willen leren van nieuwe vaardigheden en technieken in het werken met uitvoerende kunstenaars tijdens het bedenken van scènes op basis van de uitkomsten.

Angelica Falkeling
Het project Sport & Sexuality wil verschillende sportregels bevragen door het ontwikkelen van een Cross fit Arena dat bestaat uit een reeks sculpturale afleveringen in de openbare ruimte van Rotterdam internationale LHBTQIAP- topsporters.

Lizan Freijsen
Een onderzoek naar het palet van verkleuringen, de intensiteit en de verzadiging van kleur in zowel foto’s, schetsen als eigen werk met als doel het anders beleven van de ‘levensfase voorbij de bloei’.

Carmen José
Een onderzoek naar bewegingsoefeningen en de samenhang met tekenen ten behoeve van de ontwikkeling van hulpmiddelen om gesprekken constructief te kunnen faciliteren.

Tess Martin
Ontwikkeling van een concept, de animatietechniek en de visuele stijl van een korte animatiefilm noir van 10-15 minuten,  als ode aan moed, met fantastische, niet-lineaire elementen.

Salvador Miranda
Een onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor een multimediale experimentele filmische installatie die de geschiedenis volgt van de menselijke zoektocht naar onsterfelijkheid, gezien vanaf de koloniale tijd tot de moderne wetenschap van vandaag.

Alexandra Phillips
De ontwikkeling van nieuw werk gezien vanuit de nieuwe woonomgeving Rotterdam, om het onbekende landschap en het politieke klimaat beter te kunnen begrijpen.

Wouter Venema
Op welke manier kunnen technische en oncontroleerbare en esthetische aspecten van het werken met glazuur, verbonden worden met het lopende onderzoek naar de huid?

Marleine van der Werf
Residentie werkplaats Innovatie en Journalistiek om te onderzoeken hoe de beleving van een ander ervaren kan worden.

Liza Wolters
Een onderzoek naar de mogelijkheid om een oorspronkelijk live-moment waarin de kunstenaar ontroerd is, te verbeelden en te bewaren.

Publicatiedatum: 06/12/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office