logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Jeroen Jongeleen, Werken met een drone

O&O gehonoreerd 2e ronde 2019

 In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 16 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 129.337. Er waren in totaal 56 aanvragen voor een bedrag van € 454.751. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De
gehonoreerde kunstenaars zijn: Bergur Thomas Anderson, Annette Behrens, Niels Bekkema, Cihad Caner, Eun L, Core van der Hoeve, Marta Hryniuk, Maarten Janssen, Jeroen Jongeleen, Dirk van Lieshout, Pitchaya Ngamcharoen, Falke Pisano, Victor Santamarina, Lichun Tseng, Esther Urlus en Joost van der Wiel.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Bergur Thomas Anderson
Een onderzoek gericht op storytelling binnen de performatieve
, muzikale en vertellende praktijk van de kunstenaar.

Annette Behrens
Een onderzoek naar de beeldstrategieën van de nieuwe rechts-radicale jongerenbeweging Die Identitäre Bewegung in Duitsland.

Niels Bekkema
Een onderzoek naar de manier waarop prosodie ingezet kan worden om levenloze voorwerpen met behulp van licht en of beweging, een stem kan geven.

Cihad Caner
Een onderzoek naar de geschiedenis en achtergrond van het groene marmeren platform, dat is geplaatst in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties achter het hoofdpodium in New York City.

Lee Eun
Een langdurig onderzoeksproject waarin traditionele ideeën over seks, geslacht en seksualiteit zoals deze ervaren worden in het dagelijks leven, worden bestudeerd.

Core van der Hoeve
Een videowerk in Portugal.

Marta Hryniuk
Een filmisch onderzoek naar de verschillende symbolieken van Galicia voor verschillende bevolkingsgroepen.

Maarten Janssen
Een onderzoek naar de autonomie van kunst gezien vanuit het vroegere Berlijn om de uitkomsten te incorporeren in nieuw werk, dat gemaakt zal worden in Rotterdam.

Jeroen Jongeleen
Experimenteren en zelf produceren van droneopnames van de eigen hardlooptekeningen in het veld.

Dirk van Lieshout
Een verdiepend onderzoek tijdens een verblijf bij EKWC, naar de afkomst van tekens en symboliek en de Marron cultuur.

Pitchaya Ngamcharoen
Een onderzoek waarin het gebruik van geur in theaterstukken wordt onderzocht, als een methode om verhalen te  vertellen, met name over de kruidenhandel.

Falke Pisano
Een reflectie op de bestaande
artistieke praktijk, op basis van een bestaand tekstdocument, met als resultaat een animatie.

Victor Santamarina
Een onderzoek dat gericht is op de ervaring van het lichaam en zijn grenzen op de precaire, vloeibare en onstabiele manier van de hedendaagse manier van werken en leven.

Lichun Tseng
Een collectie van 16 mm filmbeelden van de momenten tussen onzichtbaarheid en zichtbaarheid.

Esther Urlus
Een 360°C bewegende panoramische filminstallatie, geïnspireerd op de panoramaschilderingen van het eind van de 19e eeuw.

Joost van der Wiel
Een zoektocht naar de juiste publicatievormen voor een gewenst publiek, dat niet via de traditionele kanalen is te bereiken.

 

Publicatiedatum: 05/08/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office