logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Nieuw! TENT zoekt Curator

Vacature | Organisatie: TENT Rotterdam | Functie: Curator | Plaats: Rotterdam | Omvang: 24-28 uur | Sluitingsdatum: 21/07/2019

TENT Rotterdam zoekt een:

Curator

TENT is hét platform voor hedendaagse kunst en cultuur in Rotterdam. Met tentoonstellingen, live events, innovatieve educatieprogramma’s en gastprogrammering verbindt TENT wat er leeft in de stad met bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. De creatieve en culturele diversiteit van Rotterdam is onze bron van inspiratie en de basis van waaruit we ambitieuze projecten en nieuwe programmalijnen ontwikkelen. Met jonge en gevestigde makers, gastcuratoren en samenwerkingspartners exploreren we eigentijdse onderwerpen. Artistiek experiment en de productie van nieuw werk staan daarbij centraal.
Ons actuele programma bestaat onder meer uit eerste solotentoonstellingen van Rotterdamse kunstenaars; thematentoonstellingen die tevens als levendige setting fungeren voor cross-disciplinaire performances en ontmoetingen; een meerstemmige reeks verhalen uit de stad; en samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld Operadagen, V2_, het Zomercarnaval, het HipHopHuis en Tate Young Peoples Programmes.
TENT is onderdeel van CBK Rotterdam dat het beeldende kunstklimaat in de stad stimuleert met investeringsregelingen, presentaties, kunst in de publieke ruimte en internationale opdrachten.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een curator die samen met kunstenaars, gastcuratoren, de artistiek leider en het team van TENT programma’s realiseert en tevens eigen projecten initieert. Je weet makers en een divers publiek met jouw eigen visie en signatuur te inspireren, en laat je op jouw beurt inspireren en voeden door de artistieke benaderingen en onderwerpen die je om je heen signaleert. Je zoekt in de vorm en inhoud van jouw projecten het experiment, en draagt daarmee bij aan langere programmalijnen en de actuele rol van TENT in het veranderende culturele landschap. Je bent zelfstandig, maar weet dat betekenisvolle tentoonstellingen en projecten samen gemaakt worden, en werkt dan ook gemakkelijk en graag samen met collega’s, kunstenaars en partnerinstellingen.

Lees meer: 

Publicatiedatum: 09/07/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office