logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Discussiemiddag O&O mei 2018. Foto Aad Hoogendoorn
Discussiemiddag O&O mei 2018. Foto Aad Hoogendoorn

Oproep aan Rotterdamse kunstenaars

Denk mee over kunstenaarschap in Rotterdam!

[english below]

CBK Rotterdam organiseert regelmatig onderzoeken onder Rotterdamse kunstenaars (de laatste was in 2015) om zo een diepgaand inzicht te krijgen in de manier waarop kunstenaars hun beroepspraktijk uitoefenen en hoe zij werken in Rotterdam ervaren. Ook voor de volgende Cultuurplanperiode (2021-2014) is een van onze uitgangspunten om bij te blijven dragen aan een aantrekkelijk kunstklimaat in de stad, voor iedereen. De resultaten van het onderzoek dat we de komende weken onder Rotterdamse kunstenaars doen helpen ons daarbij.

Het onderzoek bestaat uit twee aparte onderdelen:

  1. Een intensief gesprek in drie verschillende groepen van maximaal acht kunstenaars. Deze vinden plaats op 12 juni (Nederlandstalig) en 17 juni (Engelstalig) in Rotterdam.
    Ben je ingeschreven als beeldend kunstenaar bij CBK Rotterdam en wil je hieraan deelnemen, geef je dan op via onderzoek2019@cbkrotterdam.nl (voor 3 juni).
  2. Later in het jaar wordt een online onderzoek verspreid onder alle bij CBK Rotterdam ingeschreven beeldend kunstenaars. Hierin worden onder andere vragen verwerkt die uit de groepsgesprekken naar voren kwamen.

Denk je graag mee over kunstenaarschap in Rotterdam en lijkt het je interessant om mee te doen aan ons onderzoek? We stellen je deelname zeer op prijs.

What about being an artist in Rotterdam?

CBK Rotterdam regularly organizes surveys among Rotterdam artists (the last one was in 2015) in order to gain in-depth insight into the professional practices of visual artists and how they experience working in Rotterdam. For the next ‘Culture Plan period’ (2021-2014) we want to continue our contribution to an lively art climate in the city.
The results of the research that we will be conducting among Rotterdam artists in the coming weeks will help us with this.

The research consists of two separate parts:

  • An intensive conversation in three different groups of up to eight artists. These will take place on 12 June (in Dutch) and 17 June (in English) in Rotterdam.
    In case you are registered as a visual artist at CBK Rotterdam and would like to participate, please let us know via onderzoek2019@cbkrotterdam.nl (before 3 June).
  • Later in the year an online survey is distributed to all visual artists registered at CBK Rotterdam. Among other things, questions are processed that emerged from the group discussions.

Would you like to participate in our research? Then sign up. We really appreciate your participation.

 

Publicatiedatum: 21/05/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office