logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

De stadstekenaars van 2019 zijn bekend!

Na een geslaagd pilotproject in 2018 waarin tien Rotterdamse kunstenaars tien verschillende gebouwen van de Rotterdamse architect Hugh Maaskant vastlegden, hebben het Stadsarchief en CBK Rotterdam, in samenwerking met de Kunsthal, besloten een oude traditie in ere te herstellen en jaarlijks een aantal kunstenaars opdracht te geven de stad vast te leggen. Begin februari 2019 riepen zij Rotterdamse kunstenaars op documentatie in te sturen op basis waarvan een jury een keuze maakt voor maximaal drie kunstenaars die gevraagd worden tekeningen te maken aan de hand van een thema. De nieuwe Rotterdamse Stadstekenaars 2019 zijn Cox Janssens, Kay Hessels en Isra Páez.

Die thema’s voor dit jaar zijn:

• Urban – jongerencultuur

• Stadslandbouw – pionieren in de stad

• Sportclubs en -activiteiten

De oproep werd beantwoord met 72 inzendingen die met elkaar het eigenzinnige karakter van de Rotterdamse cultuur aardig weergeeft. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit van de inzendingen. In eerste instantie bleven uit de oorspronkelijke lijst 23 namen over die door de voltallige jury nogmaals op basis van de vooraf gestelde criteria zijn bekeken. Uit die lijst volgden 10 namen waarmee de jury ettelijke uren in de weer is geweest. Stuk voor stuk zijn dit kunstenaars die het predicaat Stadstekenaar 2019 volop verdienen. In het laatste deel van het juryberaad werd daarom ook veel geschoven om te zien of een mooie verdeling gemaakt kon worden in de vastgelegde onderwerpen en de stijl van de kunstenaars. Dat was geen gemakkelijke opgave en meer dan eens werd in de formatie van kunstenaar en portefeuille gewisseld.

Cox Janssens overtuigde de jury met haar eigenzinnig getekende gebouwen (in Berlijn en Rotterdam) waarop het begrip ‘sprekende architectuur’ zeer van toepassing is. In haar motivatie stelde ze zich als uitdaging om een wat ander stadsbeeld neer te zullen zetten waarin ook mensen een rol gaan spelen. Wij nodigen Cox Janssens uit voor het onderwerp ‘sportclubs en -activiteiten’.

De tekeningen van Kay Hessels zijn complex, chaotisch, labyrintisch: de stad als delirium, de kunstenaar als wervelwind. Hij laat de stad zien als een totale jungle waarin alles is overwoekerd en de stadsmens een nieuwe verbinding moet zien te vinden. Deze toekomstvisie is angstaanjagend en hoopvol tegelijk. Kay Hessels wordt uitgenodigd voor het onderwerp ‘stadslandbouw – pionieren in de stad’.

Isra Páez laat zien dat Rotterdam echt nog wel die ‘rauwe’ kanten heeft waardoor mensen het vroeger wel eens eng vonden om naar Rotterdam te gaan (ja echt). In zijn prachtige serie ‘The wild routes of Rotterdam’ schittert de stad in al zijn desolaatheid. De manier van werken en zijn mooie stijl geven de jury de overtuiging dat ook nu een bijzondere serie gaat ontstaan. Isra Páez wordt uitgenodigd het onderwerp ‘urban – jongerencultuur’ voor zijn rekening te nemen.

Lees hier het hele juryrapport

Publicatiedatum: 18/04/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office