logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
still uit Jurisdiction a Hundred Years Before the Law - Robert Glas - 2015
still uit Jurisdiction a Hundred Years Before the Law - Robert Glas - 2015

O&O gehonoreerd 1e ronde 2019

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 13 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 115.888. Er waren in totaal 57 aanvragen voor een bedrag van € 473.339. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De toekenningen werden verstrekt aanSol Archer, Vincent Ceraudo, Edward Clydesdale Thomson, Alexander Geijzendorffer, Robert Glas, Yoeri Guépin, Sami Hammana, Lucie Havel, Yoshinari Nishiki, Natalia Papaeva, Kari Robertson, Hester Scheurwater, Otto Snoek.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De onderstaande aanvragen werden gehonoreerd:

Sol Archer
The production of Daily life, Phase II, een vervolg van het culturele collectief in Belfast in samenwerking met Household CIC, met als resultaat een publiek festival en een film.

Vincent Ceraudo
Sun Surface, een breed onderzoek naar de ontwikkeling rond de esthetische en sociaalpolitieke problemen in relatie tot de versnelling van de energie van de zon, dat resulteert in een installatie dat bestaat uit objecten, geluiden, teksten, documenten en bewegende beelden.

Edward Clydesdale Thomson
Landfall, een project met drie onderzoeksexperimenten die kunst, klimaat en conflict vanuit de constructie van hutten en schuilplaatsen, verbinden. De experimenten zijn gesitueerd in een toekomstig Nederlands voorspeld klimaat met extreme regenval, hoge temperaturen en vaak voorkomende stormwinden.

Alexander Geijzendorffer
Oefening in food-extremisme, een serie portretten waarbij de kenmerkende activiteiten van food-extremisten belichaamd worden in het dagelijkse leven van de kunstenaar met als resultaat een serie portret-performances, uitgevoerd door de kunstenaar.

Robert Glas
Studies voor Embrace, een onderzoek naar de invloed van Predictive Policing op de toerekenbaarheid van schuld en wat de gevolgen zijn van deze voorspellingen. Predictive Policing is een verzamelnaam voor alle manieren van big data mining ter preventie van criminaliteit.

Yoeri Guépin
Edible Histories/Olfactory Archives/Sensible Histories, een onderzoeksproject naar de geschiedenis van de technische botanie en de adaptatie en representatie van “nieuwe wereld” producten binnen de Nederlands gastronomie.

Sami Hammana
Cable-laying Vessels; The Missing Link Between Colonial Wooden Ships and Undersea Cables, waarin getracht wordt een verhalend profiel te maken van de zicht- en onzichtbare functies van de kabellegschip als een interscalair vehikel van vroegere koloniale actviteiten, in de vorm van een film.

Lucie Havel
Verdiepingsonderzoek Japanse duizendknoop, een focus op de plant Japanse duizendpoot die met name nadelige eigenschappen heeft, om zo de plant als materiaal te leren gebruiken en toe te passen in de kunstenaarspraktijk voor nieuwe denkprocessen en nieuw beeldend werk.

Yoshinari Nishiki
Single Container Transport, een onderzoek naar en het maken van een prototype om zo de laatste mijl van een schipcontainer zonder motorische ondersteuning, door een persoon te kunnen laten afleggen.

Natalia Papaeva
Who am I becoming, een persoonlijk onderzoek naar wat het betekent om nu een Rotterdamse kunstenaar te zijn, na altijd georiënteerd te zijn geweest op de oorspronkelijke Siberische komaf.

Kari Robertson
Borderless Becoming: Reimagining Sovereignty with Orchids (werktitel), een verkenning van begrippen van soevereiniteit, door naar verschillende soorten orchideeën te kijken in Nederland en Zuid-Amerika, met als uitgangspunt de filosofische teksten van Deleuze en Guattari en Negri en Hardt.

Hester Scheurwater
The (In)Perfect Woman – Sincerly not yours (werktitel), een onderzoek naar een passend beeldend pamflet waarmee de huidige beeldvorming van de geaccepteerde gecommercialiseerde mainstream beeldcultuur in het algemeen en de vertrutting en de steeds sterker wordende dubbele moraal ten opzichte van de vrouw in het bijzonder, ter discussie wordt gesteld.

Otto Snoek
Van Kade tot Kade, een fotoproject over de Wilhelminapier, met de verschillende symbolische aspecten die bij de kade horen; vertrek, aankomst en ontsnapping als uitgangspunt, in samenwerking met de curator van het Nederlands Fotomuseum.

 

Publicatiedatum: 15/04/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office