logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

CBK Rotterdam betrokken bij Science Gallery Rotterdam

CBK Rotterdam heeft zich verbonden aan de Science Gallery Rotterdam, en zal deel uitmaken van de advies- en programmaraad van deze nieuwe tentoonstellingsruimte. De Science Gallery Rotterdam is gebaseerd op het model van de Science Gallery aan het Trinity College in Dublin. Er worden nieuwe vormen van samenwerking tussen wetenschappers en beeldend kunstenaars georganiseerd en getoond, en er zullen innovatieve onderwijsprogramma’s ontwikkeld worden om te communiceren over wetenschap en zorg.

Het concept van de Science Gallery heeft zich de afgelopen tien jaar op locaties elders in de wereld bewezen als manier om maatschappelijke partners bij het gesprek over wetenschappelijk onderzoek te betrekken. Het programma richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Verschillende universiteiten openden al Science Gallery’s in Dublin, Londen, Venetië, Bangalore, Detroit en Melbourne. De Science Gallery’s werken samen in het netwerk Science Gallery International, dat de afgelopen jaren door het World Economic Forum is
uitgenodigd als gesprekspartner over de gevolgen van ontwikkelingen in wetenschap en technologie voor de samenleving.

Science Gallery Rotterdam werkt verder samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Museum Rotterdam.

Publicatiedatum: 19/03/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office