logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Publicatie: Apropos Art

CBK Rotterdam stelde ter gelegenheid van Art Rotterdam 2019 een Engelstalig magazine samen dat een licht werpt op de Rotterdamse beeldende kunst. In Apropos Art vertellen veertien Rotterdamse kunstenaars die recent een bijdrage kregen in het kader van de regeling Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) over hun werk. Vivian Sky Rehberg verhaalt in haar essay Trust over haar beleving van Rotterdam als kunststad.

Het ontwerp van Ben Laloua / Didier Pascal neemt je via de beeldende kunst in Rotterdams publieke ruimte mee naar de beeldende kunst van de Rotterdamse kunstenaars. De kunstenaars laten hun werk zien en vertellen over hun beroepspraktijk en de rol die deze O&O-regeling daarin speelde. Een regeling die ervoor zorgt dat kunstenaars mogen onderzoeken en experimenteren, een regeling die de beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars schraagt en stimuleert. Het magazine Apropos Art geeft een mooie blik op het veelzijdige karakter van de beeldende kunst in Rotterdam. Die wordt door de één gekenmerkt als no-nonsense en recht-voor-z’n-raap. Door de ander als intuïtief, onconventioneel en avontuurlijk. Hoe het ook zij, in ieder geval is de (beeldende) kunst een belangrijke motor voor het elan dat aan het huidige Rotterdam wordt toegedicht.

Met bijdragen van Otto Snoek, Alexandra Roozen, Johannes Langkamp, Milos Trakilovic, Abigail Prade, Amy Suo Wu, Pilar Mata Dupont, Sandim Mendes, Mette Sterre, Priscilla Fernandes, Johan Kleinjan, Wouter Venema, Rory Pilgrim, Hans Wilschut, en Dirk van Lieshout. Apropos Art wordt gepresenteerd tijdens de artist talk die CBK Rotterdam organiseert in de Reflection Room van Art Rotterdam, op 7 februari om 15:00 uur, en is daarna in zeer beperkte oplage verkrijgbaar.

Colofon
Redactie: Petra Laaper, Xandra Nibbeling
Interviews en teksten: Elsbeth Grievink, Xandra Nibbeling
Essay: Vivian Sky Rehberg
Eindredactie: Janine Armin
Vertaling: Jason Coburn
Ontwerp: Ben Laloua / Didier Pascal
Drukker: Die Keure
Oplage: 2500 ex.
© CBK Rotterdam, 2019

Publicatiedatum: 24/01/2019

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office