logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
foto: Vincent Dekkers
foto: Vincent Dekkers

O&O gehonoreerd in 3e ronde 2018

In de derde ronde van de O&O-regeling van 2018 zijn 17 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 117.700. Er waren in totaal 41 aanvragen voor een bedrag van € 295.543. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De toekenningen werden verstrekt aan: Nazif Lopulissa, Melvin Moti, Toine Klaassen, Gil & Moti, Katarina Zdjelar, David Maroto, Lorena van Bunningen, Ryan Cherewaty, Aletta de Jong, Lavinia Xausa, Wapke Feenstra, Tor Jonsson, Vincent Dekkers, Martha Atienza, Daniel Tuomey, Amy Pickles

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De onderstaande aanvragen werden gehonoreerd:

Nazif Lopulissa
Het project PLAYGROUNDS: Fieldwork / Sourcebook / Sculptures bestaat uit een periode van vijf maanden waarin Nazif Lopulissa een veldonderzoek doet waarin speeltuinen in de publieke ruimte van Rotterdam worden gedocumenteerd en onderzocht voor een nieuwe gelaagdheid in de artistieke praktijk en meer kennis over vormstructuur. De uitkomst worden gebundeld in een bronnenboek en is een aanzet voor een nieuw sculpturaal werk.

Melvin Moti
Synesthesia, een project waarin Melvin Moti muziekcomposities en stop-motion animaties leert te maken, waardoor er een nieuwe voedingsbodem tot stand wordt gebracht voor de beroepspraktijk.  Als resultaat van het onderzoek wordt er een stop-motion animatiefilm met begeleidende muziek geproduceerd.

Toine Klaassen
Binnen Beyond Dimensional worden alle verhalen, mindmaps, mindgrips, hallucinaties, deja-vù’s, dromen, belevenissen en de ervaringen van The Dutch Bushman, het performers alter ego van Toine Klaassen,  in tekeningen en schilderijen vastgelegd.

Gil & Moti
Met het project, met als werktitel Wild Bet, willen Gil & Moti de sociale rol van het fenomeen gokken in Rotterdam onderzoeken. Wat is de relatie en betekenis van gokken binnen de Rotterdamse immigrantengemeenschappen en de gok wagen door te verkassen naar een nieuwe onbekende omgeving. De resultaten worden middels re-enactment getoond.

Katarina Zdjelar
Practice of female friendship, is de ontwikkeling van een nieuw oeuvre met als uitgangspunt een onderzoek naar vrouwelijke vriendschappen en solidariteit. Hierbij gaat Katarina Zdjelar op zoek naar het potentieel van de vrouwelijke vriendschap als een politiek affectieve staat.

David Maroto
Met Secret Gallery wil David Maroto de omstandigheden verbeteren waardoor zijn werken optimaal kunnen worden ervaren. Het project levert een experimentele ruimte waarin nieuw werk getoond kan worden met vernieuwende aspecten.

Lorena van Bunningen
Het beeldende onderzoek naar gebruik van tijd in de Ecuadoraanse Amazone, is een studiereis van Lorena van Bunningen, om daar het begrip en gebruik van tijd te onderzoeken, waarbij de focus ligt op de rituelen die verband houden met landbouw in het algemeen en het cultiveren van voedsel in het bijzonder.

Ryan Cherewaty
Emergent Properties, is een onderzoek van Ryan Cherewaty, naar het planetaire proces dat ook bekend staat als ketenbeheer met een centrale focus op de transportcontainer. Hierin worden de kwetsbaarheden van belangrijke centrale plekken verbeeld in digitale animaties.

Aletta de Jong
Aletta de Jong gaat middels een residentie in NAIRS onderzoeken hoe het voor haar mogelijk is om op een bewuste manier meer performatieve elementen kan toepassen in haar beroepspraktijk.

Lavinia Xausa
Further than Hip-Hop, is een project van Lavinia Xausa, waarin zij de verschillen en de overeenkomsten onderzoekt van de heilige boodschap van de vroegere Nederlandse missionarissen naar de kolonies en de boodschap van rappers, die met hun teksten en lyrische gedichten ook willen verkondigen en bijdragen aan de multiculturele verscheidenheid van Rotterdam. Allebei is het doel het opbouwen van een gezamenlijke identiteit en een gevoel van verbondenheid.

Wapke Feenstra
Post Sovjet Ruraal: Identiteiten in transit, is een project van Wapke Feenstra, waarin zij onderzoekt hoe zij kan bijdragen in de reflectie van kunstwerkers in (Wit)Rusland op rurale kunst in het postcommunisme. Een onderzoek in een complexe context dat bijdraagt in het verscherpen van haar werkwijzen.

Tor Jonsson
Beyond the Pale, is een onderzoek van Tor Jonsson, waarin hij de verhalen rond klimaatverandering verzameld middels een verblijf op de Zwarte Hoogte en de Maasvlakte. Gecombineerd met tekst is het de intentie om een beeldende vertaalslag middels een publicatie te presenteren.

Vincent Dekkers
Visualisatie van de Rotterdamse jongerencultuur is een artistiek onderzoek naar storytelling en de ontwikkeling van multimediavaardigheden van Vincent Dekkers, waarmee de Rotterdamse jongerencultuur in een breder perspectief kan worden verbeeld en getoond.

Martha Atienza
Our Islands, is het project van Martha Azienza, waarin zij met haar deelname aan de Honolulu Biënnale, een onderzoek doet naar de lokale gemeenschap en hoe zij kunst kunnen inzetten voor dialoog en begrip.

Daniel Tuomey
The Bachelor Bad Museum is een project van Daniel Tuomey, waarin hij de blijvende relevantie van de moderne museumwoningen voor het hedendaagse esthetische en huiselijke leven onderzoekt, waarbij een poging wordt gemaakt om het binaire van het openbare en het privéleven te ontregelen en een eigen museumwoning wordt opgericht.

Amy Pickles
Amy Pickles wil met het project How to work when you have more than one body, het werk van de Braziliaanse kunstenaar Lygia Clark (1920 – 1988) opnieuw choreograferen binnen de institutionele en informele educatieve instellingen.

Publicatiedatum: 30/12/2018

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office