logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Jaarverslag 2017 online

Kunst staat, net als de stad, nooit stil

Uit het voorwoord: “In dit jaaroverzicht vindt u een caleidoscopisch overzicht van datgene waarmee CBK Rotterdam zich in 2017 heeft bezig gehouden. Het is uiteraard een selectie, maar ik hoop dat u hiermee een beeld krijgt van de vele activiteiten, projecten, samenwerkingen et cetera waarmee wij ons in dat jaar hebben gemanifesteerd. En ik hoop dat bij u daarmee net als ik vervuld
wordt van trots op de kunstenaars en onze stad. In die volgorde.”

Jaaroverzicht 2017 bevat informatie over het publieksbereik van de vier programma’s van CBK Rotterdam, een tekst van Sandra Smets en een overzicht van de gerealiseerde projecten en opleveringen. Het werd vormgegeven door 75b. Het jaaroverzicht van 2017 is nu te lezen via deze link. Voorgaande jaaroverzichten zijn te vinden op deze pagina.

Publicatiedatum: 15/06/2018

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office