logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Sanne Cobussen, 2018. O&O project: Het persoonlijk nalatenschap van The Mother of Modernism. (Foto: Ellen Koopmans)
Sanne Cobussen, 2018. O&O project: Het persoonlijk nalatenschap van The Mother of Modernism. (Foto: Ellen Koopmans)

O&O gehonoreerd in 1e ronde 2018

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2018 zijn 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 102.459. Voor deze ronde werd middels 38 aanvragen een totaalbedrag van € 279.728,71 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de tweede ronde 2018 is 25 mei 23.00 uur. De data voor de spreekuren zijn 8 en 9 mei. Aanmelden voor het spreekuur kan HIER. (Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag).

Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Roel Roscam Abbing
Een onderzoeksproject naar federatieve protocollen, alternatieve media op het web en de rol die kunst en vormgeving daarin kunnen spelen in samenwerking met drie softwareontwikkelaars om zo een verdieping te kunnen maken in verder interdisciplinair artistiek en beeldend werk.

Sanne Cobussen
Een werk op basis van het persoonlijke nalatenschap van landschapsarchitecte Mien Ruys (1904-1999), door middel van het voeren en opnemen van gesprekken met vier personen die veel voorkomen op privéfoto’s van Mien Ruys, waarbij tegelijkertijd de rol van de kunstenaar als moderator wordt onderzocht.

Anouk Griffioen
Een onderzoek en afronding van de installatie NATUR in samenwerking met 3D videomapper Bart van Dulmen en Opium, Radio 4. Dit voor een tentoonstelling in Museum Singer, Laren ter gelegenheid van de 75e verjaardag van tuinontwerper Piet Oudolf, geïnspireerd door zijn tuinen op de High Line in New York.

Clara Jason Borg
Een onderzoek naar identiteit en nationaliteit tijdens het passeren, langslopen of voorbij gaan van grenzen, dit geïnspireerd door een lezing van Sandra Noeth. De uitkomsten worden samengesteld tot een gechoreografeerde wandeling voor de gemeenschap van Blanca (Spanje).

Toon Fibbe
Een onderzoek naar het gebruik van hoge platformhakken door beurshandelaren in Chicago en het gebruik van gebarentaal op de beursvloer, een transactie als een vreemde korte dans, die de kunstenaar wil vastleggen op film.

Michiel Huiben
Een registratie van het onderzoek naar (en binnen) het oeuvre van Stuart Sherman met de nadruk op het proces en de manieren waarop het gedeeld kan worden met (potentieel nieuw) publiek. De persoonlijke relatie van de kunstenaar tot het werk van Sherman komt daarin eveneens tot uiting.

Carolin Lange
Het willen ontwikkelen van nieuwe fotografie- en onderzoekstechnieken door een onderzoek naar de notities van de Engelse 19e-eeuwse wetenschapper John F.W. Herschel die zijn gemaakt tijdens zijn onderzoek naar en experimenten met lichtgevoelige materies.

Dirk van Lieshout
Op verzoek van het Mondriaan Fonds worden de ideeën over kracht, identiteit en authenticiteit en dromen, wensen en ambities van de bevolking van Moengo (Suriname) in de directe omgeving van Tembe Art Studio onderzocht, door middel van het verzorgen van workshops. De verzameling van uitkomsten moet resulteren in een blijvend kunstwerk.

Babette Kleijn
Een residency in Tissardmine, Marokko, waar de kunstenaar onderzoek wil doen naar het begrip ruimte; door het achterhalen van de resonantie van vormen op een plek waar men oneindig ver kan kijken.

Maurice Meeuwisse
Het verbreden van de horizon en theoretische kennis door een onderzoek naar hoe dingen passeren of gebeuren, tijdens de postmaster van a.pass in Brussel.

Myrte van der Molen
Een onderzoek naar de mogelijkheid of de kunstenaar het gedrag van vóór haar cursus sociale vaardigheden weer kan oppakken door het ontwikkelen van een cursus waarin sociaal wenselijk gedrag weer wordt afgeleerd.

Wouter Sibum
Een onderzoek waarin landschappen worden ontleed, nagebootst of gemanipuleerd om zo inzicht te krijgen in de opbouw van een landschap en daarnaast vat te krijgen op het proces van het ontwerp en de uitvoering van vergezichten met als resultaat een landschap als kunstwerk en ruimtelijke omgeving.

Ieke Trinks
Een onderzoek naar de laatste twintig jaar performancekunst in Nederland op verzoek van Le Lieu, een kunstorganisatie in Québec, Canada in de vorm van het schrijven van een onderzoektekst dat wordt gepubliceerd in een uitgave van Le Lieu en het verzamelen van archiefmateriaal dat wordt tentoongesteld tijdens een conferentie in Québec.

Micha Zweifel
Een onderzoek naar het complexe veld van sculpturale benaderingen van de hedendaagse toestand van het lichaam op basis van de kunsthistorische notie Einfühlung dat als een manier van aanspreken, fysiek waarnemen, aanraken en reageren op beeldhouwkunst toegepast kan worden.

 

Publicatiedatum: 11/04/2018

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office