logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
foto: Kathrin Wolkowicz
foto: Kathrin Wolkowicz

O&O gehonoreerd in 3e ronde 2017

In de derde ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 17 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 139.000. Voor deze ronde werd middels 55 aanvragen een totaalbedrag van € 435.851,63 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de eerste ronde 2018 is 9 februari 23.00 uur. De data voor de spreekuren zijn 30 en 31 januari. Aanmelden voor het spreekuur kan HIER. (Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag).

Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Jan van de Pavert
Een onderzoek naar een installatie van ruimtelijke figuren in keramiek en textiel gecombineerd met stem. Voor het keramische gedeelte zal Jan van de Pavert een werkperiode in het EKWC aangaan. Het stemgeluid wordt op basis van interviews met de verschillende personen, zoals o.a. de Japanse theatermaker Terayama, de rapper MF Doom, vrouwen uit voormalige Berlijnse communes uit de jaren 1967-1969 of leden van Pussy Riot en de Algerijnse berber zanger Matoub Lounes, gegenereerd.

Helen Anna Flanagan
Het realiseren van een experimenteel video essay met als werktitel ‘Swamps & Ponds’, waarin ingegaan wordt het ontstaan van de 19e eeuwse Stierkmarken arsenicumeters (Toxicophagi). Dit als symbool/aanleiding om nader onderzoek te doen naar bedwelming, de kracht van onzichtbare substanties en structuren en de verschillende gedaanten van een collectief in de geschiedenis. Het project zal worden ondersteund met een residency in Graz, Stierkmarken (Styria AIR) waar het mede ontwikkeld en gepresenteerd gaat worden.

Ronald Bal
Het project How to Fold a Crisis is een onderzoek naar origami-handelingen als methode voor een script voor performance art. Tijdens het artist-in-residence programma ‘Co-Creation live Factor – Prologue 1 in Venetië zal een eerste aanzet ontwikkeld worden en o.l.v. Marilyn Arsem wordt het project op 15 en 16 december aldaar gepresenteerd. Hierna zal de methode verder i.s.m. origami-wetenschapper Robert Lang worden uitgewerkt.

Alexandra Roozen
Plain Dust, een periode voor het ontwikkelen van een serie potloodtekeningen op groot formaat en een korte film. In de serie tekeningen wordt de rol van de maker bevraagd d.m.v. het thematiseren van intrinsieke lichaamsvermogens zoals ademhaling en concentratie. In de film wordt de rol van gereedschap-handschrift bevraagd d.m.v. onconventionele tekentechnieken. De tekeningen en de film worden in een solopresentatie in het Younguen Museum of Contemporay Art in Seoul, Zuid Korea gepresenteerd. Aan de hand hiervan zal tijdens een residency van 3 maanden in Youngeun Artist-in-Residence Program zal het project worden getheoretiseerd a.d.h.v. de Zuid Koreaanse kunststroming Dansaekhwa, waarin het lichaam in relatie tot techniek een belangrijk onderdeel is.

Arian de Vette
CBK Rotterdam ondersteunt eenmalig de werkperiode aan de Rijksacademie met een O&O bijdrage voor een verdiepend onderzoek gericht op het experimenteren van verschillende manieren van werk maken. Hierin staat de vertaalslag van een klein model naar grote sculptuur centraal staat en speelt de zichtbaarheid van de menselijke handeling en tactiliteit een cruciale rol. In dit onderzoek zal o.a. met Rapid prototyping gewerkt worden.

Milos Trakilovic
This War of Mine, een theoretisch en beeldend onderzoek naar het gelijknamige succesvolle videospel dat gebaseerd is op echte gebeurtenissen uit de Bosnische burgeroorlog. Als betroffene kind in deze oorlog zoekt de kunstenaar verbanden met het eigen verleden en wil deze verwerken in een experimentele videowerk/game. Het werk bevraagt wie de rechten toebehoren om oorlogservaringen uit te beelden en op welke wijze. Het onderzoekt de rol van beelden in reproductie en representatie van geweld. Doel is om samen met het productieteam van 11 bit Studio’s in Warschau een eigen virtueel gamepersonage te ontwikkelen.

Eo Stearn
50 Years on living within Foucault’s Heterotopias, is een onderzoek naar ‘formal space making’ in hedendaags Rotterdam d.m.v. het in kaart brengen van tijdelijke ruimtes, onderzoek naar zang en beweging in ruimte zoals door Foucoult voorgesteld en de relatie tot de LGBTQI gemeenschap. Uiteindelijk is het doel een beeldende vertaalslag te maken in sculpturale vormen, een geluidswerk en een performatieve lezing. Aandachtspunt voor de kunstenaar is om een duidelijke focus aan te brengen in de vele aangedragen elementen om versnippering te voorkomen.

Ronald Cornelissen
Residency Svalbard is een onderzoek naar het wezenlijk laten samenkomen van tekeningen en ruimtelijk werk in een installatie. Uitgangspunt hierbij vormt een verdieping van de thema’s uit The Hyperborean Garden, waarin het belangrijkste thema de opmars van extreem rechts is. Hiervoor zal de kunstenaar een maand afreizen naar Spitsbergen om materiaal te verzamelen wat in een langlopend project verder zal worden uitgewerkt. Nieuw is dat het achterliggend onderzoek zich deels op locatie zal plaatsvinden.

Raluca Croitoru
Body Shift Ergo Drift, is een project voor het ontwikkelen van een performance voor een black box space (UBIK) en een videowerk. Uitgangspunt hierbij vormt hoe creatieve methoden ingezet worden om o.a. efficiency en productiviteit in werk en vrije tijd te vergroten. Hiervoor zullen alledaagse activiteiten met als doel de politieke en economische betekenis van mobiliteit, creativiteit en flexibiliteit in de huidige samenleving zichtbaar te maken opnieuw worden verbeeld. Het proces zal worden vastgelegd d.m.v. een blog.

Quenton Miller
Stage is een documentairefilm waarin onderzocht wordt hoe macht door het inzetten van acteertechnieken wordt gereproduceerd in de media-industrie. Aanleiding voor dit onderzoek vormen advertenties voor acteurs uit het archief van de The Stage and Television Today in de periode 70-00 waarin vaardigheden als the Stanislavski en Method acting, maar ook het wisselen tussen dialecten gevraagd werden. Oorspronkelijk materiaal uit het archief en interviews met de verschillende acteurs van toen, worden ingezet om een anachronisme te creëren tussen de acteurs, tijd, fictie en politieke werkelijkheid.

Ine Lamers
Filmessay Z, is een onderzoek naar een script voor een filmisch essay als verdiepende stap en ter afsluiting van het onderzoeksproject rond gesloten steden in Rusland. In samenwerking met een essayist-tekst editor en met advies van een filmeditor en geluidseditor zal een plan ontwikkeld worden voor een single-channel compositie van beeld, geluid en tekst waarin een brief geschreven door de kunstenaar als voice-over zal dienen.

Isabelle Sully
Transit Through Handshake, een onderzoek waarin de dubbele betekenis van de term ‘lobby’ – als een fysiek architectonische plek en een politieke activiteit – vertrekpunt is. Hiervoor zal o.a. tijdens een verblijf in New York, een residency in PHASMID, Berlijn en een bezoek aan het voormalig Duits staatsarchief in Koblenz en een gesprek met Ruth Wolf-Rehfeldt veldwerk verricht worden. Bedoeling is het ontwikkelen van scripts voor op taal gebaseerde performances gecombineerd met begeleidende sculpturen.

Dario D’Aronco
Theoretisch onderzoek als opstap naar een groter project, waarin het achterhalen van genen van de kunstenaar en het concept ‘Creolisering’ van Edourd Glissant uitgangspunt vormen en samenkomen.

Hansma Tourmaline
Tourmailine, het ontwikkelen van filmische vaardigheden i.s.m. Video Power om een groot videowerk te realiseren. Met Video Power en meester glasblazer Marc Berreda zal Jason Hansma de verschillende kwaliteiten en veranderlijke staat van gesmolten glas tot experimenteel filmisch onderwerp maken.

Kathrin Wolkowicz
Befriending Rabot, is een ontmoeting met de bewoners van de wijk Rabot in Gent. Op basis van Spending Time, Working Together and Thinking Together zal de kunstenaar samen met de bewoners van Rabot op zoek gaan naar een gemeenschappelijke uitgangpunt en werkwijze voor het realiseren van nieuw werk en zodoende te reflecteren op de komende veranderingen in de wijk.

Patricia Pinheiro de Sousa
As Heavy as Gold een onderzoeksproject dat reflecteert op het concept van vertrouwen in relatie tot gecentraliseerde economische instituties en nieuwe gedecentraliseerde technologieën als Blockchain. Doel is om een korte experimentele film en performance vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven te ontwikkelen, waarin ruwe materialen en het delven daarvan representant worden voor beide systemen. Wat is de status van vertrouwen nu deze niet langer zichtbaar wordt via marmer maar onzichtbaar door algoritmes?

Julie Boschat-Thorez
Vaster than Empires, een (beeldend) onderzoek naar een alternatieve behandeling van het prikkelbare darm syndroom, met als onderliggend vraag: is de patiënt wel eigenaar van haar eigen lichaam? Hierbij zullen o.a. relaties met de farmaceutische en medische wereld, de DIY communities en de potenties van biopower onderzocht en gereflecteerd worden en de mate waarop kennis beschikbaar is.

Publicatiedatum: 17/01/2018

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office