logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

O&O gehonoreerd in 2e ronde 2017

In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 122.488,60. Voor deze ronde werd middels 51 aanvragen een totaalbedrag van € 390.710,60 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten. De deadline voor de derde ronde is vrijdag 27 oktober 2017. De data voor de spreekuren zijn 10 en 11 oktober. (Aanmelden is mogelijk vanaf eind augustus. Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag). Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Cristina Cochior
Infrapuncture, een onderzoek naar de politieke en artistieke potentie van bots en hun invloed op de digitale infrapunctuur, zoals gedefinieerd door Deb Verhoeven.

Deirdre Donoghue
The Matrixial Regeneration, een discursief, audiovisueel en artistiek onderzoek naar de esthetiek van zorg als creatief, sociaal en politieke middel in de kunst en daarbuiten, opgebouwd in drie fasen.

Elian Somers
A Stone from the Moon – Delos, een onderzoek naar het werk Delos; op welke wijze dat op historische en hedendaagse geopolitieke machtsverhoudingen en ideologieën reflecteert.

Eloise Sweetman
Some things have been left undone, een ontwerp en uitvoering van een mobiele installatie dat toekomstige werken van de kunstenaar kan huisvesten en tonen.

Frank van der Salm
CERN/CH, het project dat zich richt op hoe fotografie en video als vertaler van de werkelijkheid ter discussie kan worden gesteld en dit in een wetenschappelijke omgeving van feiten en abstracties.

Hans Wilschut
Un Nuovo Futuro Per Scampia, een vooronderzoek voor een filmische installatie, wat bestaat uit een werkbezoek aan de familie van Davide Cerullo in de wijk Vele in Napels om een inventarisatie te kunnen maken voor een verhaallijn.

Jasmijn Krol
Venezia, Firenze, Roma, een werkreis waarin beeld door vier verschillende methodes wordt verzameld van de drie toeristische steden met de nadruk op het werken met een analoge camera.

Johannes Langkamp
Dance First, Think Later, een tentoonstelling met als vertrekpunt eerder gemaakte videoschetsen, binnen het proces is ruimte voor toeval en onverwachte ontwikkelingen en is er reflectie op het ontwikkelingsproces.

Josephine Baan
Beyond Country, een wandeling langs het voormalig IJzeren Gordijn, als symbolisch protest en als belichaming van de grensgebieden.

Luuk Smits
sundaymorning@EKWC, een verblijf bij EKWC waar de drie onderdelen van een vloer worden onderzocht, ondergrond, tegel en voeg en in hoeverre dit vervormd kan worden totdat deze haar functie verliest.

Mette Sterre
Black Hole Empire, een onderzoek naar zwarte gaten van het heelal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van twee nieuwe interactieve kostuums en een performance.

Niels Bekkema
After Hours, een filmproject waarin de langzame rotatiebewegingen van de Dwingelo Radiotelescoop worden vastgelegd.

Reinaart Vanhoe
Residentie J.A.F., het ontwerpen van een actieve tentoonstellingsruimte als biotoop voor Jatiwangi Art Factory in Indonesië.

Teun Vonk
A Sense of Gravity, een artistiek onderzoek naar de manipulatie van de zintuigen en de zintuiglijke waarnemingen die met de registratie van houding en de omgeving te maken hebben.

Publicatiedatum: 19/07/2017

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office