logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Natalia Sorzano

O&O gehonoreerd in 1e ronde 2017

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 15 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 119.323,75. Voor deze ronde werd middels 59 aanvragen een totaalbedrag van € 436.536,98 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten. De deadline voor de tweede ronde van 2017 is vrijdag 19 mei 2017. De data voor de spreekuren zijn 9 en 10 mei. (Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag.) Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Natalia Sorzano
Een onderzoek naar magie (Surinaamse Winti) als uitgangspunt voor bepaald cultureel gedrag vergeleken met de Westerse maatstaven en percepties met als uitkomst een geluidsinstallatie.

Pilar Mata Dupont
Vooronderzoek voor het ontwikkelen van een video-art project tussen april en november 2017, tijdens een residentie van twee maanden bij het Wexner Center in Ohio, USA. Basis van het video project vormen verklaringen van de vrouwelijke familieleden van de kunstenaar over het laatste dictatoriale bewind in Argentina.

Toine Horvers
Een collectie van geconcentreerde beschrijvingen van de bewegingsperformances- en installaties van 1979 tot heden van de kunstenaar. De beschrijvingen moeten objectieve autonome vertellingen zijn door het weglaten van alle praktische informatie.

Pendar Nabipour
Open Source Government; een project dat het mogelijk maakt voor burgers om deel te nemen aan de structuur van de overheid en de maatschappij door het openstellen van de wetgeving. De kunstenaar werkt hiervoor samen met Showroom Mama om zo een blauwprint voor het project te kunnen definiëren.

Rory Pilgrim
Het opzetten van nieuw muzikaal werk ‘Erasure’ dat gericht is op de effecten van de dreigende ecologische ‘rampen’ op lichaam en stem. Het project zal groeien gedurende een mix van tentoonstellingen, samenwerkingen, performances en opdrachten.

Robert Glas
Een theoretisch en beeldend onderzoek ter voorbereiding van een film, waarin gesprekken met professionals worden opgenomen die zich bezig houden met het gebruiken, ontwikkelen en perfectioneren van biometrische identificatie.

Joana Chicau
Een onderzoek met een nieuwe focus op systemen van notatie. Met de bedoeling om zowel beweegscores als programmering scripts te omvatten. Daarnaast is er sprake van deelname aan een ‘workshop’ lichaamsbewustzijn en -beweging dat nieuwe inzichten moet geven voor het onderzoek binnen dit technologisch kader.

Cihad Caner
“DIY Survival Kit” onderzoekt het gebruik van gewone alledaagse en huishoudelijke voorwerpen in verschillende contexten van civiele weerstand en hoe deze worden ingezet en getransformeerd. Het onderzoek richt zich op de burgerlijke geweldloze weerstanden die recent hebben plaatsgevonden.

Marit Shalem
Het ontwikkelen van een kunstenaarspublicatie ‘StoryK’, waarin stripverhalen, teksten en een reeks bewerkte fotomontages zijn opgenomen op basis van een verzameling van storyboards en synopsissen die tot nu zijn vervaardigd.

Marielle Buitendijk
Een onderzoek naar het inzetten van druktechnieken binnen de schilderkunst om zo een verschuiving te kunnen maken van minimale naar barokke beelden.

Katarina Zdjelar
Een theoretisch en filmisch onderzoek op basis van de overblijfselen van de dans ‘Tanz für Käthe Kollwitz’ uit 1946 door Dore Hoyer.

Folke Janssen en Anita Hrnic
In het project Corrupted Image gaan Anita Hrnic en Folke Janssen in gesprek met verschillende kunstenaars, theoretici, toegepaste beoefenaars etc. over hun perspectief omtrent originaliteit en representatie in relatie tot hun beroepspraktijk. Deze gesprekken zullen worden vormgegeven in een publicatie en onderzocht worden op mogelijke spin-offs.

Diana Roig
Een onderzoek naar het zelf maken van kleuren op ecologische wijze binnen de bestaande kunstenaarspraktijk en het vergaren van kleur uit onvermoede materialen tijdens een residentie in Peru.

Seecum Cheung
Een onderzoek dat zich richt op de (aankomende) verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland waarin wordt gezocht naar de stijgende onvrede binnen een snel veranderende politieke omgeving.

Publicatiedatum: 11/04/2017

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office