logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Knobb, Onno Poiesz
Knobb, Onno Poiesz

O&O gehonoreerd

In de derde ronde van de O&O-regeling 2016 zijn 12 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 95.866. Voor deze ronde werd middels 46 aanvragen een totaalbedrag van € 361.084 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de eerste ronde in het volgende jaar is 27 januari. De data voor de spreekuren worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Meer informatie

Gehonoreerd in de derde ronde 2016

Madison Bycroft
Translating Medea, een project waarin ondervraagd wordt hoe we ons verhouden tot elkaar en de wereld.

Manetta Berends
Writing with Alternative Intelligence, een project naar het ontwikkelen van experimentele schrijfmachines gebaseerd op tekst mining processen (op een geautomatiseerde manier informatie winnen uit grote collectie tekstuele data).

Arjen van Krieken
‘Hedendaags? Stads? En samenleving?’, een residency op uitnodiging van 53 Beck Road Gallery Londen om aldaar het verhaal van gentrification en identiteit zichtbaar te maken. Een onderzoek naar de vraag of de kunst de aspecten van het karakter, de aard of de identiteit van een stad of wijk kan blootleggen en antwoord kan geven op de vraag: “Wat is de identiteit van een hedendaagse stadse samenleving”.

Mitchel Kehe
Moments of being, een onderzoek naar een persoonlijke ervaring van tijd in een serie van digitaal videowerk, zoals o.a. beschreven in het werk van Virginia Woolf.

Onno Poiesz
Functieloos design, een werkperiode in het EKWC waarin twee technische vraagstukken worden onderzocht: 3D printing m.b.v. digitale bestanden waarmee mallen kunnen worden geprint en grote mal gietingen m.b.v. luchtdruk.

Priscila Fernandes
Bou di Palo/Underneath the Tree, een experimenteel proces op basis van eerder opgedane en verzamelde kennis en informatie over de vormentaal in Curaçao, om deze te verwerken en onderdeel te maken van een eigen beeldtaal waaruit naar verwachting een kritiek op arbeid, luiheid en kunstproductie te formuleren is.

Wouter Venema
Whiteout, een inhoudelijk en technisch fotografisch onderzoek waarin het thema ‘desorientatie en woestijn’ centraal staat.

Janneke van der Putten
Audiovisuele performance: hoe stem en beeld een ruimte wordt. Een onderzoek waarin gekeken wordt hoe de stem als instrument, in combinatie met het beeld- en geluidsarchief van de kunstenaar  als uitgangspunt voor een audiovisuele performance kan dienen.

Esme Valk
Kaders van de Speeltuin: in dit onderzoek staat het spanningsveld centraal tussen het ideologische idee van de speeltuin als plaats om autonoom te zijn en de fysieke vormgeving van de speelplaats, die is ontstaan binnen de kaders van de ontwerper.

Eva Olthof
Listening to deep sound, een onderzoeksperiode waarin het auditieve wordt ingezet als middel om nieuw werk te maken waarin de Meerapi vulkaan in Yogyakarta een rol speelt. Twee maanden parttime vooronderzoek en twee maanden fulltime werken in YogYakarta. De resultaten worden samengebracht op een vinyl plaat met bijbehorend art work.

Kari Robertson
Leaky Bodies, Vertical Horizons and Digital Transubstantiations, een project dat de relatie onderzoekt tussen het lichaam en het digitale met een focus op taal, beweging en gebaar.

Gil & Moti
MG&M Collective, een experimentele en creatieve samenwerkingsperiode met de naar Rotterdam gevluchte Syrische beeldend kunstenaar Mosab Anzo. Het doel is samen nieuw werk te creëren: een zeer groot schilderij en een tweekanaal HD video-installatie.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2016

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office