logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Naum gabo (foto jannes Linders)
Naum Gabo (foto: Jannes Linders)

Gabo wordt opgeknapt

Het kunstwerk van Naum Gabo aan de Coolsingel, in de volksmond ook wel ‘De gestileerde bloem’ of ‘Het Ding’ genoemd, wordt gerestaureerd. “Het verheugt mij dat dit Rijksmonument weer de uitstraling gaat krijgen die hoort bij deze centrale plek voor de Bijenkorf op de Coolsingel,” aldus wethouder Pex Langenberg van cultuur.

Afgelopen jaar hebben de eigenaar van het kunstwerk – Bouwfonds Investment Management – en de gemeente Rotterdam intensief overleg gevoerd over de gewenste restauratie. Op basis van eerdere onderzoeken die zijn verricht in opdracht van de eigenaar, heeft deze besloten de sculptuur te gaan restaureren en hierover in overleg te treden met vertegenwoordigers van de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dit heeft geleid tot de indiening van de conceptaanvraag op 25 juli jl.. Aanstaande woensdag ligt de eerste stap, het plan van aanpak, voor advies op tafel bij de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De grote sculptuur, met als bijnamen ‘De gestileerde bloem’ en ‘Het Ding’, is onderdeel van het complex De Bijenkorf. Het beeld werd vervaardigd in 1956-1957 op basis van een tekening en modellen van de uit Rusland afkomstige Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo. De werkzaamheden vonden plaats in de constructiewerkplaatsen en machinefabriek ‘Hollandia’ in Krimpen aan den IJssel. Het kunstwerk werd onthuld op 21 mei 1957. Het gaat om het grootste moderne kunstwerk in de openbare ruimte in die tijd. Het Rijksmonument wordt beschouwd als een mijlpaal in de beeldende kunst van de Wederopbouwperiode.

De gemeente en de eigenaar beogen een goed gedocumenteerde restauratie, die als doel heeft om zo veel mogelijk de originele uitstraling van het beeld terug te halen, gebruik makend van originele technieken.

Met de indiening van het plan van aanpak is een aanvang genomen met de restauratie. De verwachting van de eigenaar is dat de restauratie ongeveer een jaar in beslag gaat nemen.

Publicatiedatum: 12/09/2016

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office