logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Koen Taselaar
Koen Taselaar

O&O Gehonoreerd

In de tweede ronde van de O&O-regeling 2016 zijn in 18 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 101.575. Voor deze ronde werd middels 43 aanvragen een totaalbedrag van € 292.834,88 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de derde (en laatste) ronde van dit jaar is 9 september. Spreekuur vindt plaats op 30 en 31 augustus. Meer informatie

Gehonoreerd in de tweede ronde 2016:

Aart Muis en Rob Donkers (Rnul)
Het project Self-perpetuating Story is een onderzoek naar de mate waarin menselijk gedrag te sturen en te beïnvloeden is. Onderzocht wordt hoe een systeem ontworpen kan worden dat op een sociale en intuïtieve manier kan reageren op menselijk gedrag.

Ariane Truemper
Onderzoek naar hoe we onszelf en de wereld ervaren los van het visuele, maar door middel van geluid en ruimte. Hoe ervaren we geluid en ruimte?

Dirk van Lieshout
Een onderzoek- en werkperiode van 3 maanden bij het ‘Vijfde Seizoen’ in Den Dolder waarbij de kunstenaar met bewoners werkt aan ‘De Theeinstallatie’.

Giuseppe Licari
Contrappunto, het onderzoeken en realiseren van een installatie die een verbinding kan maken tussen het publiek in de galerie en het verbrande bos van Idaho.

Hannah James
Every woman is an animal, onderzoek dat de relatie tussen menselijke en niet-menselijke dieren onderzoekt, met een speciale focus op vrouwelijke mensen en niet-menselijke dieren.

Jason Hendrik Hansma
The Day Unravels What the Night Has Woven, een onderzoek naar het onzichtbare tijdens een residentie in Parc Saint Leger Centre d’art Contemporain.

Koen Taselaar
Sing Your Life, een onderzoek naar de reproductie van bestaand werk in een publicatie gebruikmakend van een risomachine, waarin het werk (tekeningen, foto’s, sculpturen en schetsen) als bronmateriaal gebruikt wordt.

Lorelinde Verhees
Open systemen in denken, maken en architectuur. Een residentie in Italië met als thema: open systematiek en een reis naar Szumin, Polen om daar de theorie van de Open Vorm te bestuderen.

Maud van den Beuken
Mapping the air is een cartografisch onderzoek naar de mogelijkheid van het in kaart brengen van het non-fysische en ondefinieerbare. Hoe definieert de lucht zichzelf als ruimte?

Mia Andresen
You killed all my dreams, een onderzoek naar het ontwikkelen van een meer persoonlijke relatie met het eigen werk door terug te gaan naar haar geboorteland Lapland en stad Kiruna. Aanleiding vormt de dramatische stadsverplaatsing in de rumoerige mijnwerkersstad Kiruna en de consequentie ervan voor haar bewoners.

Michaela Lakova
Right to be forgotten, onderzoek naar de wet die bepaalt dat persoonsgegevens moeten worden verwijderd uit de zoekresultaten van de naam van een persoon als het voldoet aan bepaalde eisen.

Perri Mc Kenzie
Who am I as a painter, in painting, in making: een workshop aan de Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, die zal uitdagen om nieuwe methoden te gebruiken voor het ontwikkelen en verdiepen van schilderen.

Roosmarijn Mascini en Wies Arts
Het ontwikkelen en realiseren van Het Figuur waarvan het onmogelijk bleek de menselijke maat te nemen, een muzikale voorstelling i.s.m. Wies Arts. Met als doel om het spontane en het oningevulde als essentieel onderdeel voor sociale en maatschappelijke verbinding in de kunstenaarspraktijk verder onderzoeken.

Sandro Setola
Faith, onderzoeksproject waarin de narratieve kant van het werk verder wordt verdiept en de fictieve en realistische componenten daarin scherper tegenover elkaar worden gesteld.

Tess Martin
Pursuit of Potential, onderzoek in animatie naar de relatie tussen de zon en mens gevisualiseerd in een installatie en film.

Vloris Fisser
Strategies for reappropriating the mono-myth, een onderzoek hoe onze tijd zich verhoudt tot de herhaling van de geschiedenis.

Publicatiedatum: 09/07/2016

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office