logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Gastatelier Bazel 2015: Gil & Moti doen verslag

Vorig jaar verbleef kunstenaarsduo Gil & Moti voor een Artist-in-Residency in Bazel. De residency wordt georganiseerd door Kaus Australis samen met CBK Rotterdam. Onderstaand hun verslag van de periode.

Home Is Where You Fit
Tijden de residency-periode in Atelier Mondial in Bazel ontwikkelden en realiseerden wij het performance-project Home Is Where You Fit. Het werk behandelt de thema’s van vrijheid,
mobiliteit en xenofobie, en test de veelvuldige betekenissen van in- en uitsluiting, stedelijke diversiteit, integratie, anti-discriminatie en tolerantie, die in het hart liggen van het discours over de
hedendaagse samenleving. We gingen onderzoeken hoe een metropool haar nieuwe migranten verwelkomt. Waar voelt men zich thuis en waar past men? En hoe ontplooien nieuwkomers hun
potentieel in de nieuwe omgeving?

Vluchtelingen en asielzoekers zijn één van de pijnlijke gevolgen van de oorlog. In een era waarin geografische grenzen zich constant openen en sluiten, beoogt ons project om verder te gaan dan
het motto “Beschermt vluchtelingen! Niet grenzen”. Dit alles inspireerde ons om het project Home Is Where You Fit te maken.

Wij zijn begonnen met een veldonderzoek bij de lokale asielzoekerscentra; het onderzoek ontwikkelde zich tot fotoverslag. Door onze regelmatige performatieve aanwezigheid in de buurt
van de asielzoekerscentra kwamen we een dag een jonge Afrikaanse vluchteling tegen die ons simpelweg vroeg of hij (tijdelijk) bij ons zou mogen logeren, en daar begon gelijk een avontuurlijke
samenwerking dat resulteerde in de videoinstallatie: The Way You Smile.

Ebrina vertelde ons dat hij een moslim-homoseksuele vluchteling uit Gambia is, die al meer dan vijf jaar door de Afrikaanse woestijn en later door Europa aan het wegrennen is en nog niet zijn plaats of vrede gevonden heeft. Zijn verhaal mochten wij op video opnemen. Wat laat hij achter? Zal hij ooit spijt krijgen? Zal hij zijn lotsbestemming/ geluk/ thuis elders vinden? Deze lastige vragen komen terug in de video. Wij krijgen verder een persoonlijke inkijk in het gecompliceerde dagelijkse leven in asielzoekerscentra. Tenslotte hebben wij op zijn verzoek kleren geruild en naar Duitsland gesmokkeld.

Met het project bevragen wij vanuit ons eigenzinnige positie in de kunst, de vluchtelingenprobematiek. Door dit complexe vraagstuk vanuit de menselijke maat te belichten en de vluchteling een gezicht te geven, werpen wij een ander licht op de problematiek en zetten aan tot nuanceringen.

Gedurende het verblijf in Bazel hebben wij curators en professionals van het lokale kunstveld benaderd en hun op de hoogte van ons project gebracht. Daardoor waren wij uitgenodigd om
drie lezingen te geven en aan drie groepstentoonstellingen mee te doen:
– Kunstenaarslezing, Postgraduate Programme in Curating, Zurich University of the Arts, Switzerland
– Kunstenaarslezing, ANGE(SE)HEN, Basler Münster, Switzerland
– Kunstenaarslezing, Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland
– The Blackout Exhibition, Ausstellungsraum Klingental, 5–20 september 2015
– Groepsexpositie van 6 huidige gastkunstenaars in Atelier Mondial, 4–13 december 2015
– Visual Politics / Regionale 16, Kunsthalle Palazzo, Liestal, 28 november 2015–3 januari 2016

1 2  4 5

Publicatiedatum: 17/02/2016

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office