logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

O&O gehonoreerd

In de vierde ronde van de O&O-regeling 2015 zijn in totaal 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 93.725,00. Voor deze ronde werd middels 44 aanvragen een totaalbedrag van € 355.646,71 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Gehonoreerde aanvragen 4e O&O ronde 2015:

Aljaz Celarc
In Vivo, ontwikkeling van een  land art kunstwerk met als doel om een model van gletsjerijs te bewaren.
Meer informatie over de kunstenaar

Babak Afrasiabbi & Nasrin Tabatabai (Pages)
Poreus Archief, een onderzoek naar een online publicatie die gebruik maakt van de diverse vooraanstaande online technologieën.
Meer informatie over de kunstenaar

Carine Weve
Het werkproces als performance en onderzoeksproject tijdens residency bij Galerie C-Space in Beijing.
Meer informatie over de kunstenaar

Daniela de Paulis
Cogito, een project dat speculeert over de creatieve en filosofische mogelijkheden om de kosmos te onderzoeken door onze gedachten de ruimte in te sturen.
Meer informatie over de kunstenaar

Eddy Seesing
Lobbyists Today, een project om een meer gelaagd, genuanceerder beeld te schetsen van politieke lobby en lobbyisten door middel van een ruimte vullende filmische installatie.
Meer informatie over de kunstenaar

Geeske de Graaff
Onderzoek naar fascinatie voor buitenbeentjes.
Meer informatie over de kunstenaar

Julien Grossmann
Growth Product, onderzoek naar de paradoxale relatie van de visuele cultuur van meststofzakken en de inhoud die hij portretteert.
Meer informatie over de kunstenaar

LiChun Tseng
The captured light of an instant, een stageplaats in Laboratorio, filmlaboratorium van het nationaal film museum van Portugal, voor verdere verdieping en kennis van het gekozen medium.
Meer informatie over de kunstenaar

Maurice Meewisse
Homo Faber, een onderzoeksproject waarin de rol van smid verbonden wordt aan de artistieke praktijk van de kunstenaar.
Meer informatie over de kunstenaar

Michiel van Bakel
Zwaar Licht, kijken naar het allerkleinste. onderzoek in samenwerking met onderzoeksinstituut Nikhef naar het op beeldende wijze zichtbaar maken van door mensen veroorzaakte trillingen.
Meer informatie over de kunstenaar

Olaf Mooij
Het leren werken met het 3D programma Meshmixer en de mogelijkheden onderzoeken voor het eigen werk.
Meer informatie over de kunstenaar

Patricia de Sousa
The Third Landscape, het zuidelijke Portugese landschap door middel van archief en gevonden beeldspraak beschrijven om daarmee een video, installatie en publicatie te genereren en te presenteren.
Meer informatie over de kunstenaar

Sandim Mendes
Symboliek in textiel, onderzoek geïnspireerd door o.a. de Kaapverdiaanse textiel, de tradities en hun betekenissen. Verdieping in de theorie over symboliek, mythologie en de kracht van kleur als communicatiemiddel.
Meer informatie over de kunstenaar

Wouter le Duc
Landslide in my Mind, onderzoek naar eigen herinneringen van periode in afzondering tot een visuele werkelijkheid.
Meer informatie over de kunstenaar

Publicatiedatum: 06/01/2016

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office