logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Dresden, Neumarkt, Frauenkirche, Quartier Frauenkirche, QF,

Artist-in-residence in Dresden

Call for proposals
Artist-in-residence in Dresden
Deadline: 14 januari 2016

Ook in 2016 bieden CBK Rotterdam en het Goethe-Institut een beeldend kunstenaar uit Rotterdam de mogelijkheid deel te nemen aan een artist-in-residence programma en om twee maanden in Dresden te verblijven. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van de Goethe-Instituten in Rotterdam en Dresden, de afdeling kunst en cultuur van de gemeente Dresden, CBK Rotterdam en het Kunsthaus Raskolnikow in Dresden. Het doel van deze beurs is de artist-in-residence de gelegenheid te bieden om de lokale kunstwereld te leren kennen, contacten te leggen en te verdiepen en ideeën en adviezen uit te wisselen.

De beurs moet in mei en juni 2016 worden benut. Voor de artist-in-residence wordt gedurende deze periode een appartement met atelier in het C. Rockefeller Center for Contemporary Arts in Dresden beschikbaar gesteld.

Deze beurs is beschikbaar voor kunstenaars (m/v) die een opleiding in beeldende kunst of vergelijkbare studie hebben afgerond. Aanvragers moeten zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam. De ingediende aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. Een commissie zal beslissen aan wie de beurs wordt toegekend.

Aanvragers dienen de volgende stukken digitaal in het Engels of Duits in te leveren:

  • Motivatiebrief ( ca. 1-2 pagina’s)
  • Actueel CV
  • Documentatiemateriaal van de beroepspraktijk

Uw sollicitatie kunt u vóór 14 januari 2016 richten aan: Dr. Claudia Curio: claudia.curio@rotterdam.goethe.org.

De beurs omvat het kosteloze gebruik van een appartement met atelier en een vergoeding voor levensonderhoud en werkmateriaal ter hoogte van € 1.500 per maand. Bovendien worden de heen- en terugreis eenmalig vergoed.

goethe cbk

Publicatiedatum: 15/12/2015

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office