logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
beeld: Toine Klaassen
beeld: Toine Klaassen

O&O gehonoreerd

In de derde ronde van de O&O-regeling 2015 zijn in totaal 10 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 81.625,00. Voor deze ronde werd middels 30 aanvragen een totaalbedrag van € 249.255,90 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Gehonoreerde aanvragen 3e O&O ronde 2015

Harmen de Hoop
Het ontwikkelen van een voorstelling voor de Mediawand van de Rotterdamse Schouwburg.
Meer informatie over de kunstenaar

Toine Klaassen
Een onderzoek naar ‘performance everlasting’.
Meer informatie over de kunstenaar

Melle Smets
De toekomst voor Turtle 2, een Ghanese blik op het project en alle verwikkelingen Turtle.
Meer informatie over de kunstenaar

Alexandra Roozen
Hand Vocabulary is een onderzoek- en werkperiode met als doel een serie droge naald etsen op groot formaat. Hierin staat het thematiseren van energieoverdracht tussen lichaam en techniek centraal.
Meer informatie over de kunstenaar

Klaas van Gorkum en Iratxe Jaio
Een kunstzinnig onderzoek naar de betekenis van tekens op potscherven uit een omstreden archeologische vondst, waarvan de authenticiteit ter discussie staat.
Meer informatie over de kunstenaars

Sol Archer
Re(as)sembling Futures, een filmisch onderzoek naar verdwenen architectonisch en sociaal futurisme.
Meer informatie over de kunstenaar

Kiki Lamers
Het Landschap, herinneren als scheppende daad of…, een schilder onderzoek.
Meer informatie over de kunstenaar

Ghislain Amar
The Estate of Yves Mercol is een onderzoek en experiment gebaseerd op drie theaterstukken voor het ontwikkelen van werk in een nieuw kader van tekst, literatuur en theater en het te verbinden met de praktijk van eigen tentoonstellingen.
Meer informatie over de kunstenaar

Dario D’Aronco
Anatomy of a building, een onderzoek naar de imaginaire potentie van de 3D technology.
Meer informatie over de kunstenaar

Roosmarijn Mascini
Sequel is een serie stadsgerelateerde onderzoeken, die door ter plaatse vastgelegd documentatie materiaal in de vorm van video, tekst en fotografie tot een presentatie zal leiden in de tentoonstellingsruimte van de Prám studio.
Meer informatie over de kunstenaar

Publicatiedatum: 02/10/2015

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office