logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Cor Kraat, Delftse Poort

Schaalmodel Delftse Poort geplaatst

Deze week werd Cor Kraat’s schaalmodel van zijn Delftse Poort geplaatst in de hal van het gebouw de Delftse Poort (Nationale Nederlanden) aan het Stationsplein/Weena. Eind februari 2015 nam CBK Rotterdam/Art Office contact op met een van de nieuwe eigenaren van de Delftse Poort; CBRE Global Investors om na te gaan of er interesse bestond voor beeldende kunstprogrammering in het gebouw. Die interesse bleek aanwezig. Het gebouw is vanaf 2015 voor het eerst sinds de opening in 1991 toegankelijk voor zowel huurders als publiek. Delftse Poort is een icoon in Rotterdam en heeft een rijke historische waarde.

Als start van een eventuele uitgebreidere programmering stelde CBK Rotterdam voor het schaalmodel van Cor Kraat’s  Delftse Poort in de hal van het gebouw te plaatsen. De kunstenaar en Museum Rotterdam werden benaderd, in gezamenlijk overleg is een bruikleen van een jaar overeengekomen. De intentie is in de toekomst meer kunst- en cultuurprogrammering zoals; talkshows en presentaties van diverse culturele instellingen in het gebouw voor het voetlicht te brengen.

Schaalmodel, Cor Kraat, Delftse Poort

Schaalmodel, Cor Kraat, Delftse Poort

Cor Kraat, Delftse Poort

Cor Kraat, Delftse Poort

Publicatiedatum: 01/09/2015

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office