logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Sabrina Chou, Volumes, 2011
Sabrina Chou, Volumes, 2011

O&O gehonoreerd

In de eerste ronde van de O&O-regeling 2015 zijn in totaal 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van €98.535. Voor deze ronde werd middels 42 aanvragen een totaalbedrag van €269.068,40 aangevraagd.

Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Gehoneerde aanvragen 1e O&O ronde 2015


Rei Kakiuchi

Nature as a dead body: onderzoek naar de relatie tussen de theorie van het ambacht en de techniek. Hieruit volgt een performance en nieuw werk voor de Kyoto Print Triennial in 2016. Meer informatie over de kunstenaar

Lara Almarcequi
Het project bestaat uit het verwerven van de minerale rechten van een ondergrondse ijzer mineraalafzetting die niet wordt benut. Meer informatie over de kunstenaar

Boris van Berkum
Virgana, een project waarin Boris van Berkum op zoek gaat naar de perfecte synthese tussen zijn eigen tekenhandschrift en de klassieke Perzische morgana. Meer informatie over de kunstenaar

Katarina Zdjelar
Een onderzoek rond een album van verzamelbare beelden gepubliceerd door Dove in samenwerking met de German Universum Film Aktiengesellschaft. Deze beelden verbeelden Carl Hagenbeck’s avonturen in de koloniën. Meer informatie over de kunstenaar

Sabrina Chou
Trompe the scene, onderzoek naar het ondervragen van de status van objecten in esthetiek en functie door theater en staging. Meer informatie over de kunstenaar

Johannes Langkamp
Analog Sun Tracker, het 24 uur volgen van de zon bij de Noordpool,  om zo het ontwikkelen van een reeks zon-opnames op verschillende standpunten op aarde (eerder in Shanghai en Rotterdam) af te ronden en te presenteren in Museum Boijmans van Beuningen. Meer informatie over de kunstenaar

Rob Hamelijnck
Twee opeenvolgende residencies: in april bij Luxor Factory in Zwitserland en daarna bij O’i mei in Milaan, voor onderzoek en verzamelen van visueel materiaal (video) van een belangrijk ‘object’ voor het anarchisme. Meer informatie over de kunstenaar

Michaela Lakova
Into Digital forensics & Data erasure, een onderzoek waarin contact wordt gelegd met onderzoekers en practitioners from leading research areas all working within the field of Digital forensics. Meer informatie over de kunstenaar

Bert Frings
Onderzoek naar de ruimtelijke toepasbaarheid van het papier. De plastische toepasbaarheid van papier in relatie tot de tekeningen en schilderijen van de aanvrager. Meer informatie over de kunstenaar

Javier Lloret
Een onderzoek naar data-influenced time-based art. Meer informatie over de kunstenaar

Toine Horvers
Een verblijf als actieve ontmoeting tussen de formele aspecten van de Perzisch/Arabish/Turkse cultuur en die van mij als kunstenaar. Meer informatie over de kunstenaar

Doris Denekamp en Geert van Mil
I was, I am, I will be!
een onderzoeksproject van Doris Denekamp en Geert van Mil n.a.v. het gedachtengoed van Rosa Luxemburg, die zich inzette voor de internationale arbeidersbeweging.
Meer informatie over Doris Denekamp
Meer informatie over Geert van Mil

Bas van Beek
Raadplegen van archieven in Weimar, Dessau, Berlijn en Wenen om nog nooit uitgevoerde ontwerpen, schetsontwerpen, proefmodellen, unica, mallen, gemeenschappelijke ontwerp principes te vinden. Meer informatie over de kunstenaar

(gebruikte afbeelding: Sabrina Chou, Volumes, 2011)

Publicatiedatum: 01/04/2015

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office