logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Csila Klenyanski, Spring
Csila Klenyanski, Spring

O&O gehonoreerd

In de vierde ronde van de O&O regeling 2014 zijn in totaal 13 aanvragen goedgekeurd. Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Voor de vierde ronde waren er in totaal 26 aanvragen die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 229.059,-. Van die aanvragen werden er 13 gehonoreerd, die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 99.717,-.

Kijk voor meer informatie op Rotterdamsekunstenaars.nl

De deadline voor de 1e ronde 2015 is op dinsdag 10 februari.

Op 6 februari opent in TENT de tentoonstelling Shift & Drift, over vijf jaar O&O regeling

Publicatiedatum: 12/01/2015

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office