logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

O&O gehonoreerd

In de derde ronde O&O subsidies 2014 zijn in totaal 15 aanvragen goedgekeurd. Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De volgende deadline voor de O&Osubsidies is 11 november. Op 4 en 5 november kunnen kunstenaars in gesprek met het Art Office tijdens de speciale O&O spreekuren. Lees hier meer.

Voor de derde ronde waren er in totaal 28 aanvragen die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 208.249,10. Van die aanvragen werden er 15 gehonoreerd, die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van  € 95.105,40. De onderstaande aanvragen werden gehonoreerd:

Anna Maria Luczak en Sabrina Chou
Grammar of Ornament, een onderzoek en samenwerkingsproject van Anna Maria Luczak en Sabrina Chou waarin interventies in culturele instituten tijdens een residency  in Jakobstad, Finland worden gerealiseerd. Meer info over de kunstenaar Meer info over de kunstenaar

Marije de Wit
Een werkperiode van 8 maanden om te experimenteren met  nieuwe manieren van fotografie en mogelijkheden onderzoeken om daarmee tot werk in oplage te komen. Bekijken wat het ontmoeten van het publiek voor mijn werk kan betekenen. Meer info over de kunstenaar

Denise Collignon
Gedurende de Van Gogh artist-in-residence werken aan het project ‘La bataille de fleurs’. Geïnspireerd op Vincent van Gogh en in nauwe samenwerking met het bloemencorso Zundert, wordt er een ode aan de bloem gebracht en wordt de rol en betekenis van bloemen en planten in onze huidige maatschappij onderzocht. Meer info over de kunstenaar

Ron Amir
Een uitwisseling en samenwerking van Ron Amir met Steven Jouwersma en Maria Dourron. Het resultaat van deze ontwikkeling zal worden gerealiseerd als een expositie in galerie 37PK in Haarlem. Meer info over de kunstenaar

Pam Emmerik
Graphic novel over museum Boijmans. De novel zal twee hoofdpersonen kennen, een suppoost van Afghaanse afkomst en de eigen collectie van het Museum. De novel zal bij de shop van museum Boijmans te koop zijn. Meer info over de kunstenaar

Wieki  Somers
Een (textiel)onderzoek  binnen het tentoonstellingsplan van ‘Out of the Ordinary’. Meer info over de kunstenaar

Ine Lamers
Een werkperiode om uitgebreid te kunnen experimenteren en onderzoek te doen om een gelaagde ruimtelijke installatie te ontwikkelen, die een uitwerking is van een onderzoeksproject over gesloten steden in Rusland. Meer info over de kunstenaar

Marijke Appelman
W-o-l-k-e residency in Brussel; in een periode van twee maanden in samenwerking met w-o-l-k-e een onderzoek  naar ritmes en patronen in ondergrond/achtergrond, verschillende publieke momenten organiseren met aansluitend een solo presentatie. Meer info over de kunstenaar

Barbara Witteveen
De ontwikkeling van Barika, een environment opgebouwd rond grote papieren sculpturen geïnspireerd op maskers, dier- en mensfiguren. Uiteindelijk ook bedoeld om in te zetten in een performance. Meer info over de kunstenaar

Marleine van der Werf
Onderzoek naar de holografische filminstallatie ‘Portals’ met als doel om de essentie van een historische plek bloot te leggen en deze te vertalen naar een zo een fysiek mogelijke beleving. Meer info over de kunstenaar

Hidde van Schie
Onderzoek op het gebied van verlichtingstechnieken als basis voor sculpturen in de openbare ruimte, het uitbreiden van technische kennis en het inhoudelijk uitdiepen van de artistieke kwaliteit van lichtsculpturen in de publieke ruimte. Meer info over de kunstenaar

Philip Ewe
Performance gericht onderzoek tijdens een residency in ‘Confuse the Cat’/Banff Centr in Canada, met als voorlopige titel: No Heroes Here; Hollywood Can Come to Me. Meer info over de kunstenaar

Kevin Gallagher
‘Managing Stickines’ visueel onderzoek naar 2 bio-mimetic industrieën; TU Delft en KLOK, het resultaat zal  te zien zijn via video en tentoonstelling Meer info over de kunstenaar

Han Hoogerbrugge
‘De mars der dwaasheid’  onderzoek naar wat de hedendaagse symbolen kunnen zijn die de 7 hoofdzonden representeren. De uitkomst wordt verwerkt in een 3D zoötroop. Meer info over de kunstenaar

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. Er zijn 4 aanvraagrondes per jaar.

Publicatiedatum: 18/10/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office