logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
O&O project Jonas Staal
O&O project Jonas Staal

O&O gehonoreerd

In de tweede ronde van de regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidies) 2014 zijn in totaal 11 aanvragen goedgekeurd. Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De O&O subsidie is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De tweede ronde telde in totaal 30 aanvragen die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 250.405,50. De 11 gehonoreerde aanvragen vertegenwoordigen gezamenlijk een bedrag van € 92.150,00.

Onderstaande aanvragen werden gehonoreerd:

Hans Wilschut
Het project Stadspanorama Domtoren, waarbij verschillende perspectieven als historische lagen in een fotowerk gecombineerd worden om tot een hyperrealistische voorstelling te komen.

Lydia Weijers
Pics or it didn’t happen, een onderzoek naar de scheefgroei tussen werkelijkheid en de werkelijkheid in beeld en op het internet, met als onderdeel een voettocht van huis naar de Mont Blanc.

Lucas van der Velden
Dark Matter, een onderzoek naar hoe bronmateriaal gestructureerd kan worden tot een betekenisvolle visuele ontdekkingsreis naar aanleiding van een verblijf in Noord-Noorwegen en Rusland.

Samira Benlaloua
Magazine van print naar performance, een onderzoek naar een performatief live magazine dat zich situeert rond een vloeibaar modern leven.

Lucia Moreno
Incoming video call, een onderzoek naar de relatie van een post-post moderne samenleving en de plaats waar het het zich ontwikkeld heeft.

Wouter Sibum
Ontologie van objecten in de openbare ruimte, een project waarbij op een kritische manier wordt gekeken naar de vormgeving van de openbare ruimte.

Marcel Suurmond
Nature, as it is intended, een onderzoek naar de esthetiek van stedelijke begroeing.

Anouk Griffioen
Jakobstova-Rotterdam, een project over de vraag naar de betekenis van een tekening.

Edward Thomson
Geloof en productiviteit: een spel in het bos, een narratief onderzoek naar het boswezen in Zweden en in bredere zin over geloofssystemen in het algemeen.

Jonas Staal
4e New World Summit: Stateloze Staat. Een nieuw onderzoek dat beoogt te resulteren in het eerste parlement ter wereld voor stateloze organisaties.

Timmy van Zoelen
De verleiding van de onredelijkheid, een ecologische zoektocht naar o.a. het technocratisch fascisme in en rond de Casa del Mutilado in Palermo ter ontwikkeling van een film-noir.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden.
De O&O subsidie is een subsidieregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

De deadline voor de volgende aanvraagrond is 26 augustus. Spreekuur voor deze aanvraagronde is op 19 en 20 augustus.

Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum: 25/07/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office