logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Feiten en cijfers 2013

Met veel plezier presenteren wij u ons digitale jaaroverzicht met feiten en cijfers over het jaar 2013. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam heeft in dit jaar ferme stappen gezet. Naast het bieden van een aantrekkelijk en relevant aanbod, stond 2013 voor het CBK Rotterdam ook in het teken van heroriënteren en reorganiseren. De bezuiniging die volgde na vaststelling van de Cultuurplanperiode 2013-2016, noopte het CBK Rotterdam tot ingrijpende maatregelen die grote consequenties hadden voor de dagelijkse gang van zaken. Het blijkt echter dat de hele kunstsector, ondanks economische crisis en forse bezuinigingen, over enorm veel veerkracht en dadendrang beschikt. En ook het CBK Rotterdam stroopte de mouwen op. Met Feiten en cijfers 2013 laat het CBK Rotterdam zien dat de Rotterdamse beeldende kunst springlevend blijft en op alle denkbare manieren bijdraagt aan de kwaliteit en levendigheid van een stad die voortdurend in beweging is.

Lees de publicatie online

Download de pdf

Publicatiedatum: 13/05/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office