logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

O&O gehonoreerd

In de eerste ronde O&O subsidies 2014 zijn in totaal 8 aanvragen goedgekeurd. Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Voor de tweede ronde waren er in totaal 23 aanvragen die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 178.649,85. Van die aanvragen werden er 8 gehonoreerd, die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 61.949,85

Aanvragen van de onderstaande kunstenaars werden gehonoreerd:

Teun de Graaf
De Graaf wil een werkplaats voor het maken van muziekinstrumenten opzetten, waar hij en anderen instrumenten kunnen bouwen, als actieve deelnemers aan een onderzoek naar een lokaal geluid.

Jan Adriaans
Adriaans zal de bijdrage gebruiken ter ondersteuning van zijn residency (SNR) in Seoul met als doel een nieuwe stap te maken in zijn werkproces.

Eva Olthof
Naar aanleiding van het ingestorte historisch archiefgebouw in Keulen in 2009 denkt Olthof na over het belang van een archief en hoe het (opnieuw) vorm te geven. Olthof zal een daartoe  een online publicatie (website), kunstwerk en archief ineen ontwikkelen.

Helmut Smits
Smits zal focussen op een eeuwenoude techniek ‘greenwood working’, waarbij men van vers gekapt hout meubels maakt zonder gebruik van elektrisch gereedschap. Zijn doel is om tot een ander proces van maken en ontwikkelen  van ideeën voor nieuw werk te komen.

Anna Maria Luczak
Het project ‘Het Mooiste’ richt zich op het fictionaliseren van historische feiten, lokale verhalen en mythes verteld door bewoners van Charlois. Het resultaat daarvan leidt tot een performatieve wandeling door de wijk.

Fotini Gouseti
Het realiseren van het project ‘the present as a result of the past’ en het op een experimentele wijze vertalen daarvan  naar een solopresentatie in de galerie Joey Ramone in samenwerking met architect Isabel Marcos.

Teun Vonk
Een fotografisch onderzoek naar wat groepssamenhang en groepsdruk doet met mensen.  Wanneer wordt individualiteit ingeleverd en ontstaat er een omslagpunt in sfeer?

Simon Kentgens
Een residency in Beijing (China) om onderzoek naar tijd en tijdsbeleving in het epicentrum van een tijdsbeving te doen.

 

Publicatiedatum: 10/05/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office