logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Foto: Jannes Linders

Onderzoek Zadkine

Bekijk ons Zadkine dossier op de website van Sculpture International Rotterdam.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van mededelingen t.a.v. het door CBK Rotterdam / SIR ingestelde onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van De Verwoeste Stad:

Leden Commissie Meijboom bekend [13 maart 2014]

Eerder werd bekend gemaakt dat oud-korpschef Aad Meijboom de commissie zal voorzitten. De commissie zal verder bestaan uit: Mai Elmar, Sjarel Ex, Gyz La Rivière en Henk Oosterling. Dees Linders, hoofd SIR, is secretaris van de commissie. Het advies van de Commissie Meijboom wordt eind maart 2014 verwacht.
De Commissie Meijboom is breed samengesteld en bestaat uit leden die elk betrokken zijn bij de stad Rotterdam. Mai Elmar is directeur Cruise Port Rotterdam en was eerder Chief Marketing Officer. Kunsthistoricus Sjarel Ex is sinds 2004 directeur van Museum Boijmans Van Beuningen. Als beeldend kunstenaar maakte Gyz La Rivière onder meer enkele publicaties over Rotterdam. Filosoof Henk Oosterling doceert filosofie voor Mens en Cultuur aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoeksvragen gespecificeerd [12 maart 2014]

De inhoudelijke analyse over de wenselijkheid en mogelijkheid van de verplaatsing van De Verwoeste Stad zal worden gemaakt naar aanleiding van een aantal interviews die een aantal aspecten zullen belichten: auteursrechtelijke en juridische, stedenbouwkundige, artistieke, historisch/sociologische en technisch/financieel.

– Auteursrechtelijk: wie beheert het auteursrecht op Zadkine’s Verwoeste Stad en hoe denken de erven/rechthebbenden over een eventuele verplaatsing naar Rotterdam Centraal?

– Stedenbouwkundig: hoe verhoudt het beeld van Zadkine zich tot de stedenbouwkundige situatie op Plein 1940? Hoe verhoudt het beeld van Zadkine zich tot de stedenbouwkundige situatie op het nieuwe stationsplein?

– Artistiek: zijn er artistieke bezwaren tegen de huidige plek van het beeld op plein 1940? Zijn er artistieke  argumenten tegen  of argumenten voor het verplaatsen van het beeld naar Rotterdam Centraal?

– Historisch/sociologisch: is het verplaatsen van het beeld wenselijk vanuit historisch en stadssociologisch oogpunt? En welke rol spelen beeld en locatie in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Kan een monument als De Verwoeste Stad wel worden verplaatst en welke consequenties heeft dat voor de collectieve herinnering?

– Technisch/financieel: laat de huidige conditie van het beeld een eventuele verplaatsing toe, is plaatsing op het Stationsplein technisch mogelijk en welke kosten zijn er aan zo’n onderneming verbonden?

Voorzitter adviescommissie benoemd [7 maart 2014]

Oud-korpschef Aad Meijboom (62) wordt de voorzitter van de adviescommissie die zich buigt over de mogelijke verplaatsing van het beeld De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine naar het Stationsplein. Ove Lucas, directeur Centrum Beeldende Kunst Rotterdam: “Hij is iemand die boven de partijen staat.’’

CBK/SIR stelt onderzoek in [25 februari 2014]

Op verzoek van het college van B&W in Rotterdam zal CBK Rotterdam / Sculpture International Rotterdam een integraal onderzoek instellen naar wenselijkheid en de haalbaarheid van de geopperde verhuizing van De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine van Plein 1940 naar het plein voor het nieuwe station Rotterdam Centraal. Eind maart / begin april zal de commissie adviseren aan wethouder Laan (VVD, cultuur).

Daarnaast overweegt het CBK Rotterdam een publieksenquête uit te laten voeren naar de vraag hoe ‘de Rotterdammer’ denkt over deze kwestie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office