logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice
Artist in residency in Dresden
Artist in residency in Dresden

Gastatelier Bazel 2014

In samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Stichting Kaus Australis Rotterdam en de Christoph Merian Stiftung/ IAAB ( Internationales Austausch- und Atelierprogramm Region Basel ) vindt ook in 2014 de uitwisseling van gastateliers door Bazel en Rotterdam plaats.

De verblijfsperiode bedraagt een half jaar (1 juli t/m 31 december 2014), een kortere of langere periode is niet mogelijk. In atelier-, verblijf-, reis- en transportkosten wordt voorzien. Eerder verbleven onder andere Hidde van Schie, Sandro Setola, Ana Fernandez, Esmé Valk, Lieke Snellen en Q.S. Serafijn in Basel.

Esme Valk, basel 2011

Faciliteiten
Atelier in het centrum van Bazel, westzijde Rijn gelegen aan St.Alban-Vorstadt, voet Wettstein-brucke. Werk- annex woonruimte, eerste verdieping met ruime entree, eigen keuken/sanitair, oppervlakte circa 72m2, in ateliercomplex (met totaal 4 gastateliers) van de CMS /IAAB (info: www.iaab.ch).
Atelierhuur en kosten basisenergie zijn voorzien. Daarnaast is een bedrag van circa € 8000,- beschikbaar voor de gehele periode van 6 maanden t.b.v. verblijf-, reis- en transportkosten. Kosten van telefoon- en computergebruik zijn voor rekening van de kunstenaar en worden achteraf apart berekend (n.b. Zwitserland is een duur land, met name openbaar vervoer als ook horeca; het beschikbare budget is toereikend maar krap).

Condities
Alleen kunstenaars die staan ingeschreven bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam komen in aanmerking.
De gastkunstenaar tekent voorafgaand een bindend verblijfscontract met de CMS/IAAB.
Na afloop wordt een schriftelijk (N/E) en visueel verslag van de ervaringen gedurende het gastverblijf gevraagd, te gebruiken voor eventuele openbare publicaties.
Goede beheersing van tenminste de Engelse, Duitse of Franse taal zijn zeer aan te bevelen, de landsgrenzen van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland doorkruisen de stad Bazel.

Selectieprocedure
Samengevatte A4 documentatie, bij voorkeur foto’s of prints/kopieën (ook in geval van video’s e.d.) – geen originelen -, C.V. + korte motivatie (N/E) en voorzien van duidelijke NAW (ook op de enveloppe!) en e-mailgegevens: opsturen vóór zaterdag 22 februari 2014 aan:

St. Kaus Australis
Melanchtonweg 137
3045 PN Rotterdam
onder vermelding van ‘Bazel 2014’

Alleen documentatie voorzien van voldoende frankering in een geadresseerde retourenveloppe wordt na afloop van de selectie teruggezonden. Stichting Kaus Australis kan zich in geen geval aansprakelijk stellen voor beschadiging of verlies e.d. van documentatie. Ook indien aangetekend verzonden is het raadzaam per e-mail of telefonisch te informeren of uw zending is ontvangen (010 2180732 of 06 51342315).
Jurering vindt plaats eind februari – begin maart 2014 door een nog samen te stellen commissie. De uitslag wordt daarna zo spoedig mogelijk aan alle deelnemende kunstenaars bekend gemaakt.

Citaat Hidde van Schie, resident in 2009

“Basel is voor een kunstenaar een interessante stad. De stad ligt aan het puntje van Zwitserland dicht tegen Frankrijk en Duitsland aan en deze beide landen zijn dan ook eenvoudig met de fiets te bereiken. De stad is relatief klein, met maar een derde van de inwoners van Rotterdam, met een historische binnenstad, prachtig gelegen aan de rivier de Rijn. Omdat de Rijn daar nog redelijk smal is zijn beide rivieroevers gelijkwaardig en kent de stad niet zoals Rotterdam een centrum dat duidelijk aan een kant van de rivier gelegen is. Daarnaast zijn mede door de korte afstanden de buitenwijken duidelijk bij de stad betrokken.
Basel is onder kunstenaars vooral bekend als stad waar eens per jaar de grootste kunstbeurs ter wereld gehouden wordt. Wat er zich voor de rest van het jaar in Basel afspeelt is nagenoeg onbekend. Mijn ervaring met Basel is dat er een hechte dynamische kunstscene is van zeer internationaal georiënteerde kunstenaars die ook de kracht en noodzaak van een kwalitatieve lokale kunstactiviteit begrijpen en ondersteunen. Hoewel kunstenaars tegenwoordig veel reizen en hun werk internationaal tonen hebben zij toch een vaste thuisbasis nodig, waar zij hun werk kunnen produceren. Het interessante aan Basel is dat, hoewel het geen metropool is als Berlijn of New York, dit niets zegt over de kwaliteit van het aanbod, hoogstens iets over de kwantiteit en dat beide in Basel verassend hoog zijn.
Ook de kleine kunstenaarsinitiatieven zoals New Jersey met een kleine locatie vallen  internationaal op doordat zij zo duidelijk een lokale groep kunstenaars representeren.
Er is veel culturele activiteit en gedurende de week zijn er zeel veel mogelijkheden om openingen, festivals en concerten te bezoeken. Het belangrijkste voor mij persoonlijk was dat een stad niet groot hoeft te zijn om in bepaalde dingen uit te blinken maar dat een culturele scene vooral gedragen wordt door lokale mensen die zich hier hartstochtelijk voor inzetten, en denkend aan Rotterdam vond ik dat enerzijds herkenbaar en tegelijkertijd iets om in het achterhoofd te houden.”

 

Publicatiedatum: 01/02/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office