logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Pilots Investerings-bijdrage

In aanloop naar de nieuwe regeling Investeringsbijdrage heeft het CBK Rotterdam in het het afgelopen jaar als pilot de bijdrage toegekend aan vier Rotterdamse kunstenaars: Martine Herman, Anne Mercedes Langhorst, Petra van Noort en Marleen van Wijngaarden.

Martine Herman maakte samen met landschapsarchitect Edwin van der Hoeven een ontwerpschets om de buitenruimte te verbeteren rondom de entree van OBS De Vierambacht Rotterdam, locatie De Jagerstraat. Doel van het ontwerp was het aanpakken van drie knelpunten: onveiligheid vanwege overstekende kinderen tussen geparkeerde auto’s (gebrek aan overzicht), te weinig en te rommelige fietsenstallingen en als laatste de stenige omgeving met weinig afwisseling rondom de entree van de school

Petra van Noort maakte muurschildering De Beukelaar. In 2012 was woningcorporatie Laurens op zoek naar een kunstwerk voor de ontvangstruimte van het nieuwe woon-zorgcomplex de Beukelaar in Hillesluis. Een aantal beeldend kunstenaars was uitgenodigd om een ontwerp te maken waaruit het ontwerp ‘Temples’ van Petra van Noort werd geselecteerd. Er werd voor gekozen om de verschillende religies van de bewonersgroepen te representeren. Van Noort maakte een compositie van verschillende gebedshuizen uit landen van herkomst van de bewoners.

Anne Mercedes Langhorst maakte ‘De Theepot’ (foto boven aan pagina). Alliante Kruiskade en Stichting Humanitas verstrekten Langhorst de opdracht een ontwerp te maken voor de facade van het bejaardentehuis De Leeuwenhoek op de hoek Josephstraat en West-Kruiskade. De verbeelding van toegankelijkheid en verbondenheid tussen de verschillende culturen waren binnen de opdracht elementen die van belang werden geacht in dit multiculturele deel van de stad. De kunstenaar koos voor een representatie van een Delftsblauwe theepot: in vrijwel alle culturen wordt thee gedronken, de theepot staat symbool voor saamhorigheid. In de avonduren wordt het werk uitgelicht.

Marleen van Wijngaarden maakte een wandinstallatie in het kantoorpand van Consort Architects: gehuisvest in een kantoorpand aan de Prins Hendrikkade en een actief stimulator van beeldende kunst. Met een bepaalde regelmaat worden tentoonstellingen georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Marleen van Wijngaarden werd gevraagd een ontwerp te maken voor een wandschildering in de kantoorruimte op basis van architectonische maatsystemen.

Klik hier voor meer informatie over de regeling Investeringsbijdrage

Publicatiedatum: 22/01/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office