logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Aanvraagrondes O&O subsidies 2014

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie Ontwikkeling- en Onderzoeksubsidies.

Er zijn in 2014 vier O&O aanvraagrondes gepland:

aanvraagronde 1: dinsdag 11 februari
aanvraagronde 2: dinsdag 20 mei
aanvraagronde 3: dinsdag 26 augustus
aanvraagronde 4: dinsdag 11 november

Het inleveren van de O&O aanvraag gebeurt bij Tent., Witte de Withstraat 50, Rotterdam tussen 10.00 -16.00 uur.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende stukken dienen persoonlijk te worden ingeleverd.

Wil je vooraf een O&O aanvraag bespreken?
Maak dan een afspraak met een van onze medewerkers van het Art Office, Anton Hoeksema en Petra Laaper, voor het spreekuur. Een afspraak duurt ongeveer een half uur. Zorg dus dat je alles zoveel mogelijk op orde hebt. Is de aanvraag na bespreking compleet dan kun je ervoor kiezen hem meteen in te leveren voor de eerstvolgende ronde. Voor het spreekuur O&O aanvragen moet je van tevoren een afspraak maken.

Spreekuren:

1e ronde: dinsdag 4 februari en woensdag 5 februari
2e ronde: dinsdag 13 mei en woensdag 16 mei
3e ronde: dinsdag 19 augustus en woensdag 20 augustus
4e ronde: dinsdag 4 november en woensdag 5 november

Meer informatie

Publicatiedatum: 18/01/2014

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office