logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Nieuwe beelden aan de Spoorsingel

Aan en in de Rotterdamse singels verschijnen sinds enige tijd geregeld nieuwe kunstwerken. Bij de Provenierssingel deed Klaas Gubbels in 2011 de aftrap met het beeld In de verte een zwaan. Deze zomer werd Kryptonian Ice Lake van ontwerper Guido Marsille en beeldend kunstenaar Onno Poiesz aan de Spoorsingel geplaatst: een verblijfplaats met zitbanken en objets trouvés. Na de plaatsing van een beeld van Henk Visch in de kop van de Spoorsingel werd het kunstproject rondom de beide singels op 6 december jl. afgerond.

De jonge mens op het eiland
De donkere figuur op een klein eiland in de Spoorsingel staat wijdbeens met de armen hoog in de lucht gestrekt. Henk Visch verbeeldt hiermee de onbegrensde dynamiek van de jonge mens die zich te midden van een georganiseerde stedelijke omgeving bevindt. Het beeld zoekt het laveert tussen enerzijds de ongeremde uitbundigheid, die geen grenzen kent, en anderzijds de effecten van de planologie in de infrastructuur van de stad.

Singelplan
De 19e-eeuwse singelfamilie van Rotterdam wordt door Stadsontwikkeling Rotterdam volledig hersteld, opgeknapt en heringericht. Zo ook de Spoor- en Provenierssingel aan de noordzijde van het Centraal Station. Kunstopdrachten maken deel uit van dit langlopende project: het Singelplan. In het Singelplan, dat startte in februari 2001, wordt aangegeven dat de grandeur van de singels uit de vorige eeuw hersteld moet worden: schoon water met een betere doorstroming, herstel van oevers en beschoeiingen, mooi aangelegd groen met statige bomen en wandelpaden met verlichting. En veel aandacht voor het verblijven en wonen aan de singels. Het CBK Rotterdam verstrekte in 2001 opdracht tot het ontwikkelen van een kunstenplan voor de singels en vlieten van Rotterdam.

Ter gelegenheid van de opening spak Sandra Smets een column uit over het Singelplan en de nieuwe kunstewerken.

Publicatiedatum: 30/12/2013

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office