logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

O&O gehonoreerd

In de derde ronde 2013 zijn er in totaal 29 aanvragen ingediend, waarvan er 8 werden gehonoreerd. In deze ronde zijn O&O subsidies toegekend aan: Gil & Moti, Anne Wenzel, Jasper Griepink, Marit Shalem, Lieke Snellen, Deidre Donoghue, David Maroto en Sjoerd Westbroek.

De vierde ronde
De inleverdatum voor de vierde aanvraagronde dit jaar is 12 november (inleveren tussen 10.00 en 16.00 uur in TENT). Op 4 en 5 november is er gelegenheid om (op afspraak) je aanvraag vooraf te bespreken.

Klik hier voor meer informatie.

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. Er zijn 4 aanvraagrondes per jaar.

Publicatiedatum: 18/10/2013

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam op de stedenbouwkundige hoofdlijnen van de stad, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office