logo_cbk

CBK Rotterdam

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

logo_tent logo_sir logo_bkor logo_artoffice

Beeld verhuist naar Hoek van Holland

De gemeente Rotterdam beschikt over circa 800 kunstwerken in de openbare ruimte. Veel kunstwerken werden tussen 1960 en 1985 bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen gerealiseerd in het kader van de percentageregeling. De betreffende gemeentelijke dienst werd verantwoordelijk voor het onderhoud van het werk. Door sloop, verhuizing, fusie of privatisering zijn echter veel beelden verdwenen of tot weeskinderen verworden: scholen worden gesloopt, gemeentelijke ziekenhuizen verzelfstandigen, gemeentelijke corporaties en energiebedrijven worden private ondernemingen, vaak op nieuwe locaties.

Ontzamelen/Herschikken/Herwaarderen
Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) spant zich in om een aantal bijzondere beelden een nieuw tehuis te geven en zoekt nieuwe eigenaren die zich willen ontfermen over één of meerdere kunstwerken. Belangrijk daarbij is dat de beelden publiekelijk toegankelijk blijven.

Hoek van Holland
In Hoek van Holland was men juist op zoek naar een aantal markante beelden in de openbare ruimte. Op deze wijze is onlangs het beeld ‘Moeder en Kind’ verhuisd van Rotterdam naar Hoek van Holland waar het op 8 augustus jl. feestelijk werd onthuld door vier generaties moeders en kinderen. Het beeld met de titel ‘Moeder en Kind’ staat nu op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Harwichweg. Het kunstwerk stond eerder bij een voormalige basisschool in Hoogvliet. Op termijn komen er in Hoek van Holland meer beelden bij. De deelgemeente Hoek van Holland en de stichting ‘Get Hoekt’ zoekt hiervoor sponsors die het onderhoud van de te adopteren beelden willen betalen.

Specificaties

Titel: Moeder en Kind
Kunstenaar: vermoedelijk Hank Hans (Rotterdam)
Jaartal: 1965
Oude Locatie: Basisschool Oudeland, Traviataweg 53
Nieuwe locatie: hoek van de Prins Hendrikstraat en de Harwichweg, Hoek van Holland

Publicatiedatum: 18/08/2013

TENT  is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam met tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.
Naar website TENT

Sculpture International Rotterdam beheert de internationale beeldencollectie van Rotterdam, brengt deze onder de aandacht en ontwikkelt een grootstedelijk internationaal kunstbeleid.
Naar website SIR

Bospoldervos, Florentijn Hofman, Schiedamseweg, 2020. Foto: Otto Snoek

BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen. BKOR adviseert de gemeente, burgers en kunstenaars over het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken.
Naar website BKOR

Art Office bemiddelt, informeert en ondersteunt Rotterdamse beeldend kunstenaars t.a.v. hun beroepspraktijk. Voor kunstenaars, instellingen en particulieren.
Naar website Art Office